animaRedakcja Video

 

Poezja dzisiaj - rocznik 2018

 

Poezja dzisiaj 127/128

Ważnym wydarzeniem XVIII Światowego Dnia Poezji UNESCO będzie już ósma publikacja kolejnej antologii dwujęzycznej w serii MOSTY,Warszawa-Bukareszt*București-Varșovia. W tym roku odwiedzą nas poeci, wydawcy, dziennikarze i artyści z Rosji, Rumunii, Bułgarii, Italii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, etc... ...więcej
...spis treści numeru
...wybrane wiersze

 

 

 

 

 

Poezja dzisiaj 129/130

Tegoroczny Światowy Dzień Poezji UNESCO trwał 65 dni. Imprezy poetyckie odbyły się m. in. w kryształowej sali Domu Polonii, w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, Muzeum Nałkowskich w Wołominie, w Domach Kultu­ry: w Staszowie, Żyrardowie, Piastowie, Chotomowie... ...więcej ...spis treści numeru ...wybrane wiersze

 

 

 

 

 

Poezja dzisiaj 131/132

W tym roku XI Festiwal Poezji Słowiańskiej przypada na dwudziesty rok wydawania „Poezji dzisiaj”, dlatego razem z zaproszonymi twórcami krajowymi i zagranicznymi – poetami i tłumaczami naszej literatury, wróćmy do początków stawania się pisma... ...więcej
...spis treści numeru
...wybrane wiersze
...o Poezji dzisiaj w 20-lecie jej istnienia

 

 

 

Poezja dzisiaj 133

Minął kolejny, już 20 rok, z „Poezją dzisiaj” dla poezji, wydawanej bez dotacji państwowych, za to o minimalnych zwrotach i popularnej wśród poetów i czytelników nie tylko w kraju, ale również w wielu stronach świata. Dziękujemy wszystkim, którzy nas nie tylko czytają, ale prenumerują i kupują, ... ...więcej ...spis treści numeru ...wybrane wiersze