animaRedakcja Video

 

Poezja dzisiaj - rocznik 2007

 

Poezja dzisiaj 62Równo 10 lat temu ukazał się pierwszy numer Poezji dzisiaj, poświęcony Mickiewiczowi, w 200-lecie jego urodzin i Herbertowi, w rocznicę śmierci. Zaczynaliśmy z nadzieją i w innym dla kultury niż dzisiaj czasie. ...więcej ...spis treści numeru

 

 

 

 

 

 

Poezja dzisiaj 60W tym roku obchodzony jest w Polsce Sezon Kultury Rosyjskiej. Na tę okazję postanowiłem przybliżyć Państwu swoje ulubione wiersze, prze-ważnie w moim tłumaczeniu, poetów rosyjskich, od Aleksandra Puszkina do współczesnych. ...więcej ...spis treści numeru

 

 

 

 

 

Poezja dzisiaj 58Największe poetyckie wydarzenie w Europie, a może i w świecie, tego-roczny VII Światowy Dzień Poezji, podobnie jak w latach ubiegłych, trwał 100 dni – w ponad 100 imprezach w całym kraju oraz już tradycyjnie na Wileńszczyźnie. ...więcej ...spis treści numeru

 

 

 

 

 

Poezja dzisiaj 56VII Światowy Dzień Poezji 2007 zaczęliśmy 15 marca br. spot-kaniem z młodzieżą Zespołu Szkół w Sztutowie, na Mierzei Wiślanej. Honorowym patronem imprezy, a jednocześnie jej sponsorem został wójt gminy Sztutowo, Stanisław Kochanowski. ...więcej
...spis treści numeru