knigi
anima

 

Drodzy czytelnicy i miłośnicy poezji

 

Nr 99

Jak sen złoty minęły jedne festiwale, zaczynają się następne. W Kazaniu na nowo odkrywano wielkiego Wielimira Chlebnikowa, który nosił na plecach wór słów i nieustannie odkrywał w nich nowe znaczenia. Pokazano nam również wielki monastyr, budowany przez jednego zapaleńca, który postanowił pojednać  w nim wszystkie religie. W Wilnie odkrywano wśród piszącej młodzieży nowe talenty. Po raz pierwszy w Bonn świętowano Światowy Dzień Poezji UNESCO pod wieloznaczną nazwą EntZEITlicht. Stefan Zajonz, główny organizator wydarzenia, na lokalizację imprez wybrał kościół św. Remigiusza (tu był chrzczony Beethoven) i najstarszą  w Bonn budowlę sakralną – katedrę Bonner  Münster. Twórcy zostali zakwaterowani w klasztorach. I trzeba przyznać, że był to dobry pomysł, bo w kościele łatwiej się skupić i przybliżyć do sacrum słowa.  Twórcami opiekowali się i karmili niemieccy księża i zakonnicy.   Nie bez echa przeszedł także XIII Światowy Dzień Poezji UNESCO w Warszawie, Opinogórze, Staszowie, gdzie wśród smakoszy poezji znalazły się i tamtejsze władze: starosta, burmistrz, miejscowe środki przekazu, a wszystko urządzono w pałacu należącym niegdyś do Radziwiłłów. W Opinogórze poeci, zwłaszcza zagraniczni, zetknęli się z nazwiskiem Zygmunta Krasińskiego i pamiątkami po nim, w Żyrardowie z kolei młodzież szkolna poznała  wiersze poetów z Kazachstanu i dalekiej Jakucji, a w Łomiankowskim Domu Kultury młodzież, również szkolna, aż na trzy godziny zatrzymała niemiecki zespół d’ Band, po czym w języku niemieckim nawiązała z wokalistami konwersację. Zakończenie imprezy odbyło się w Loży Masońskiej Pałacu pod Blachą, gdzie aktorzy Teatru Witkacego zaskoczyli zebranych poetycką rozmową ze sobą fragmentami wierszy współczesnych poetów.  To wielkie ognisko poezji nadal płomieni się: w Bułgarii, Rumunii, Birmingham, Strudze, etc. I oczywiście owocują nieustannie wymieniane między poetami ich licencje poetyckie. „Poezja dzisiaj” konsekwentnie ujawnia je. W obecnym numerze dajemy blok poetów emigracyjnych i związanych z emigracją poetów krajowych. Prezentujemy także twórczą sylwetkę Jarosława Klejnockiego, w wierszach, wywiadzie z nim oraz w opiniach krytyków o jego twórczości.

Aleksander Nawrocki

Numer 99 w pdf - LINK

MKDN

Druk "POEZJI dzisiaj" w wersji papierowej dofinansowano ze Środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego