knigi
anima

 

Drodzy czytelnicy i miłośnicy poezji

 

Nr 97-98

Kiedy w 2000 roku  Polski Komitet ds. UNESCO zwrócił się do naszej redakcji z propozycją zorganizowania Światowego Dnia Poezji, nie przypuszczałem, że będzie to impreza cykliczna o międzynarodowym zasięgu, że wkrótce usytuuje się wśród największych prestiżowych imprez w świecie, że będzie fundatorem Nagród Literackich oraz Nagród pieniężnych dla tłumaczy literatury polskiej, których nie przyznaje się na żadnych międzynarodowych Festiwalach literackich. W ciągu trzynastu lat wydaliśmy ponad 20 tomów wierszy-nagród poetom polskim i zagranicznym, spopularyzowaliśmy poezję polską szeroko w świecie, nawet w dalekiej Jakucji oraz wiersze twórców prawie z całego świata w Polsce. Ostatnio zacieśniliśmy więzi z naszymi polskimi Londyńczykami, jednocześnie odkrywając ich bardzo oryginalną twórczość dla naszych czytelników.  Na wniosek „Poezji dzisiaj”  sześciu poetów polskich i zagranicznych otrzymało odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej” i drugie tyle stypendia. Dzięki naszym staraniom doszło wreszcie do skutku wydanie dwujęzycznej  Antologii poezji polskiej w Rosji. Wcześniej żadne z polskich Stowarzyszeń i Związków twórczych nawet palcem nie kiwnęło w tej sprawie. Również dzięki naszym  staraniom zostały wydane za granicą tomy wierszy kilku naszych poetów, m. in. w Rosji, Republice Tatarstanu, w Łotwie, Azerbejdżanie, Egipcie, Bułgarii, Macedonii, Serbii, USA, itd. Planowane jest też wydanie Antologii poetów polskich w Białorusi, Jakucji i Wielkiej Brytanii. „Poezja dzisiaj” jest obecna na wszystkich znaczących imprezach literackich w świecie. I tam właśnie przekonujemy się, że poza polskimi Noblistami  inni nasi twórcy, brylujący na swoich podwórkach,  nie są znani.  Rokrocznie gościmy znakomitych twórców z różnych stron świata o znaczącym dorobku własnym  i dużych zasługach w upowszechnianiu polskiej literatury w swoich krajach.  W tym roku gościć będziemy wybitnego twórcę z Jakucka, doradcę prezydenta Republiki Sacha, poetkę i wokalistkę z Kazachstanu, grupę poetów /ponad 10/ z Rosji, poetkę i wokalistkę z Ukrainy, poetkę z Litwy, dwóch poetów polskich z Wileńszczyzny, dwóch poetów ze Słowacji, dwóch Serbołużyczan z Budziszyna,  Zespół wokalno- muzyczny d’Band z Bawarii, młodego twórcę  z Niemiec, poetów z Węgier i z Wielkiej Brytanii. Prawie wszyscy oni  są też redaktorami naczelnymi, wydawcami i tłumaczami, ceniącymi wysoko naszą poezję.  Trzy dni będziemy świętować w Warszawie, tradycyjnie już w gościnnych progach Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, w Klubie Księgarza oraz w Kawiarni Literatka,  potem zagraniczni twórcy odwiedzą Ciechanów i Opinogórę, Kozienice,  Łomianki, Żyrardów. Na uroczyste zakończenie imprezy zaprosili nas do Staszowa /niedaleko Sandomierza/ gospodarze tego urokliwego miasta , a wśród nich ceniony przez  środowiska twórcze poeta, Benedykt Kozieł.

PS. Wydarzenia towarzyszące XIII Światowemu Dniu Poezji UNESCO: XIX Targi Wydawców Katolickich, podczas których odbędzie się wieczór literacki „Poezja a sacrum”,  Muzeum Niepodległości  zaprezentuje widowisko poetycko-muzyczne „Zatrzymaj się”, a Licea Ogólnokształcące:  im. Tadeusza Czackiego, Jarosława  Dąbrowskiego, Stanisława Staszica, zaproszą twórców na spotkania z młodzieżą.

.

Aleksander Nawrocki

Numer 97-98 w pdf - LINK

MKDN

Druk "POEZJI dzisiaj" w wersji papierowej dofinansowano ze Środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego