knigi
anima

 

Drodzy czytelnicy i miłośnicy poezji

 

Nr 96

„POEZJA dzisiaj” konsekwentnie realizuje program przedstawiony w jej pierwszym numerze 15 lat temu:  rejestracja  twórcza współczesnego życia literackiego z jednoczesnym sięganiem do tradycji oraz prezentuje ważne dla naszej i nie tylko, sylwetki twórcze. Zaczęliśmy Adamem Mickiewiczem i Zbigniewem Herbertem. Potem były edycje poświęcone ks.  Janowi Twardowskiemu (wielokrotnie), Karolowi  Wojtylle, Wisławie Szymborskiej, Tadeuszowi Różewiczowi, Czesławowi Miłoszowi (wielokrotnie), a także środowiskom literackim: krakowskiemu, lubelskiemu, leszczyńskiemu, ciechanowskiemu, ostrołęckiemu, warszawskiemu, etc. Postanowiliśmy także  przedstawiać dorobek twórców ostatnich pokoleń, którzy zaistnieli już w nowych konwencjach odbioru poezji: przede wszystkim internetu. Takim niekonwencjonalnym twórcą jest niewątpliwie Juliusz Erazm Bolek, poszukujący nowych dróg do poetyckiego zaistnienia i wychodzący naprzeciwko nowym czasom i nowym odbiorcom poprzez nieznane dotąd formy twórczej ekspresji.  Będziemy kontynuować  tę linię – prezentowanie  poetów nieugłaskanych przez środowiskowe Lobby.

Chyba jako jedyni w kraju współpracujemy również z poetami polskiej emigracji: z Londynu, Niemiec, USA, pamiętając także o naszych ziomkach z Wileńszczyzny. Ich twórczość jest żywym i nowym głosem wobec  kostniejących w książkach  i samouwielbieniu wierszy krajowych.  Za kilka dni  (16– 17 marca br.) w auli jednego z elitarnych uniwersytetów na świecie, University College London, odbędzie się już  III z kolei  Prapremiera Światowego Dnia Poezji  ustanowionego przez UNESCO. Wezmą w niej udział poeci, których ojczyzną jest język polski.  A na I Prapremierę Światowego Dnia Poezji zaprosiła nas Książnica Podlaska w Białymstoku /6 III 2013/, której dyrektorem jest wybitny poeta, Jan Leończuk.

Aleksander Nawrocki

Numer 96 w pdf - LINK

MKDN

Druk "POEZJI dzisiaj" w wersji papierowej dofinansowano ze Środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego