knigi
anima

 

Drodzy czytelnicy i miłośnicy poezji

 

nr 94

„Samotność płynie całymi rzekami” napisał w jednej ze swych elegii poeta, R. M. Rilke. Adekwatne to słowa do dzisiejszej rzeczywistości, gdy ludzie tracą do siebie zaufanie, zamykają się, są posłuszni na każde skinienie szefów i nie chcą mieć, a tym bardziej wypowiadać, własnego zdania, bo może być ono zagrożeniem. Próbujemy ten coraz bardziej dziwny świat otwierać poprzez poezję. Na naszych spotkaniach podczas m. in. Festiwali poeci nie lękają się mieć własnego zdania, wymieniają między sobą poetyckie licencje, przekładają i wydają książki przyjaciół i upowszechniają je w swoim kraju. Ten pomysł zapoczątkowała „POEZJA dzisiaj”, która wyszukuje podobnych sobie wrażliwością, wyobraźnią i poetyckim warsztatem twórców i proponuje, żeby wzajemnie tłumaczyli swoje wiersze, wydawali je w formie książek i popularyzowali we własnych krajach. Zdało to egzamin i już kilkunastu twórców, krajowych i zagranicznych, może cieszyć się przekładami swoich wierszy. Nasza propozycja: miast zawiści współpraca i życzliwe otwieranie się na świat – podczas organizowanych kolejno międzynarodowych festiwali. W tym roku późną jesienią zaczynamy już V Festiwal Poezji Słowiańskiej. Wezmą w nim udział, po raz pierwszy, poeci białoruscy, a także przewodnicząca sekcji literatury rosyjskiej i przekładów artystycznych Związku Literatów Republiki Tatarskiej, Lilija Gazizowa z Kazania, również organizatorka  Międzynarodowych Festiwali Literackich na Kazańskim Uniwersytecie im. Nikołaja Łobaczewskiego, wybitnego matematyka rosyjskiego, twórcy geometrii nieeuklidesowej. Z Rosji przyjedzie grupa twórców z prezesem Moskiewskiego Oddziału Związku Pisarzy Rosji, Władimirem Bojarinowem oraz Siegiej Głoviuk, poeta i wydawca serii antologii poetów słowiańskich, w tym polskiej w języku polskim i rosyjskim. Przedstawicielem poetów serbskich będzie Goran Djordjević – wieloletni organizator Międzynarodowych Festiwali Poetyckich w Smederevie koło Belgradu. Swoje uczestnictwo w Festiwalu zgłosili także poeci z pozostałych krajów słowiańskich: Słowacji, Czech, Macedonii, a także twórcy słowiańscy mieszkający w krajach niesłowiańskich: z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Belgii, etc. Prócz dyskusji i spotkań poetyckich planujemy wycieczkę na Kielecczyznę śladami Stefana Żeromskiego, do Ciekot oraz do gościnnie oczekującego nas Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie, żeby nasi przyjaciele w poezji mogli poznać inne środowiska literackie i naszą bogatą tradycję. Mamy już wielu fanów naszych Festiwali. W tym roku obiecała się przyjechać cała klasa V uczniów Szkoły Podstawowej z Bychawy k. Lublina, która 2 lata temu odkryła nasze literackie imprezy. Przyjedzie z nimi wychowawczyni, Pani Sławomira Wrzesińska, mądra przewodniczka po polskiej literaturze. Wierzymy, że spotkanie uczniów z żywymi twórcami będzie niezapomnianą przygodą dla obydwu stron.  Witamy i zapraszamy. Cel naszego Festiwalu: przybliżyć poezję światową słowiańszczyźnie, słowiańską – światu. Poezja – drogą do człowieka.

Aleksander Nawrocki        

spis treści