knigi
anima

 

XII ŚWIATOWY DZIEŃ POEZJI ustanowiony przez UNESCO

 

nr 90

XII Światowy Dzień Poezji od kilku lat tradycyjnie już odbędzie się w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, Rynek Starego Miasta 20 Warszawa. Prestiż tego miejsca jest właściwy dla prestiżu naszej imprezy. Ale wcześniej planujemy dwie prapremiery, żeby nie ograniczać się do jednego miejsca, lecz wychodzić z promocją poezji do miejsc kulturotwórczych. I tak pierwsza prapremiera odbędzie się 26 marca br. w Teatrze Lubelskim im. Juliusza Osterwy, gdzie grupa poetów i wokalistów międzynarodowych spotka się z przedstawicielami twórców środowiska lubelskiego. Następna prapremiera, tuż po lubelskiej, będzie miała miejsce w Londynie, którą inicjuje grupa PoEzja Londyn, gdzie przedstawiciele naszej Redakcji spotkają się z twórcami polonijnymi oraz angielskimi. Tam też zostanie wręczona Nagroda Światowego Dnia Poezji ustanowionego przez UNESCO oraz Dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego poecie polskiemu z Londynu za szczególne zasługi w popularyzowaniu literatury i kultury polskiej na terenie Wielkiej Brytanii. Planujemy także, po raz pierwszy, w warszawskim Teatrze Żydowskim – Klub Mamele, prezentację poezji o tematyce żydowskiej w wykonaniu wybitnych poetów polskich i europejskich, w tym również pochodzenia żydowskiego. Odwiedzą nas już tradycyjnie twórcy z Wilna: Aleksander Sokołowski – prezes Republikańskiego Stowarzyszenia Literatów Polskich na Litwie i Jadwiga Podmostko, znakomita dziennikarka, redaktor Kuriera Wileńskiego. Zostali także zaproszeni: poetka i znakomita wokalistka z Gruzji – Tamta Kveliashvili, prezes Akademii Literatury i Sztuki Słowiańskiej oraz organizatorka festiwali poetów słowiańskich i redaktor naczelna kwartalnika ZNAKI – poetka Ełka Niagołova z Bułgarii, Liubita Raichici – wybitna poetka i organizatorka Międzynarodowych Festiwali Poezji w Rumunii, Aviva Shavit-Władkowska – poetka i tłumaczka literatury polskiej z Paryża, Danuta Błaszak – poetka, redaktorka i wydawczyni dwóch antologii poezji polskiej w przekładzie na język angielski, wydanych w USA, mieszkająca na stale w Orlando – Floryda oraz Grupa PoEzja Londyn, poetka z Bratysławy, poeci z Węgier i oczywiście poeci z Polski. Planujemy też spotkanie z Redakcjami: „Kwartalnika Świetokrzyskiego” - interesującego Pisma literackiego wydawanego przez redaktora i poetę, Stanisława Nyczaja i prezentującego aktualne materiały twórców kielecczyzny nawiązujące do tradycji kultury regionu świętokrzyskiego oraz „Miesięcznika”, Pisma społeczno-kulturalnego wychodzącego w Koszalinie, o pełnej panoramie życia nie tylko literackiego z Wybrzeża, ale i z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w kraju. Celowo rokrocznie zapraszamy nie tabuny poetów, ale wybrane indywidualności, bo wtedy jest więcej czasu na wzajemne poznawanie się oraz rozmowy i umowy o wzajemnej współpracy. Trzy wieczory: 16-18 kwietnia poświęcimy na tradycyjne już wieczorne spotkania w kawiarni Literatka pn. Poeci poetom czytają swoje wiersze, naturalnie w oprawie wokalno-muzycznej wybitnych artystów międzynarodowych. Wyjdziemy też, podobnie jak w latach ubiegłych, z poezją poza Warszawę, do miejsc kulturotwórczych, m. in. Łomianki, Kazuń koło Modlina, Żyrardów, Ostrołęka, Kadzidło, Zakopane, a potem hajda na Litwę, do Wilna, gdzie przyjmować nas będzie Republikańskie Stowarzyszenie Literatów Polskich w Litwie i prócz prezentacji poezji polskiej we Wilnie obwiezie nas z poezją po polskich szkołach na Wileńszczyźnie, gdzie zawsze jesteśmy podejmowani przez uczniów i nauczycieli z szeroko otwartymi sercami.

Aleksander Nawrocki        

Program XII Światowego Dnia Poezji ustanowionego przez UNESCO

Aby kupić najnowszy numer Poezji dzisiaj kliknij TUTAJ. 

 

Adam Siemieńczyk
Nominacja 2012
do Nagrody XII Światowego Dnia Poezji ustanowionego przez UNESCO

Adam Siemieńczyk

Adam Siemieńczyk urodził się 03.12.1971 w Bielewiczach (obecnie jest to część Gródka), za Białymstokiem. Mieszka w Londynie.
• Pisze – teksty aforystyczne, poetyckie, prozę;
• Rysuje – satyrę, pastele;
• Maluje – farbami olejnymi opowieści o ludziach.
Wydane tomiki: "Powiedz mi kim jesteś." i "Pomiędzy." Jest ujęty w antologii „Życiem pisane”.
Jego obrazy i teksty, gdzie ekspozycję obrazów łączy z prezentacją poezji, były wystawiane m. in. w: Białystok: Teatr Dramatyczny, 2003 r.
Olecko: ROK, 2003 r.
Warszawa: Centrum Expo XXI, 2003 r.
Amiens: -La Briquaterie, 2004 r. - Fédération Léo Lagrange, 2005 r. -FNAC, 2005 r.
Paryż: Les Galeries Artitude, 2005 r.
Londyn: Galeria POSK, 2011 r.
La Maison des Artistes we Francji jest to jedyna organizacja, do której należy.

Jego rysunki satyryczne towarzyszyły wystawom Andrzeja Mleczki i pokazywane były w kilkunastu miastach, m. in. Muzeum Podlaskie w Białymstoku. Meszka w Londynie. Tu powstały: „Elementarz człowieka szczęśliwego.”, „Okruchy kropelki.”, "Aforyzmyśli.", „Poznawanie Żyraf.”.
Poezja publikowana m. in.: Niva, Treuburg Post, Poezja dzisiaj, Miesięcznik. Opisuje sylwetki twórców: poetów, malarzy, fotografów, muzyków. Jego publikacje artykułów na temat artystów okazały się w pismach m. in.: Poezja dzisiaj, The Polish Observer, Tygodnik Polski, Nowy Czas, Magazyn Lokalny, 2B, Nasze Strony, Brzmienia.
Prezentacje, audycje w rozgłośniach radiowych: Radio ORLA Londyn, NEAR FM Dublin, Radia AmPol Chicago, Radio WNET Warszawa, Polskie Radio Białystok.

 spis treści