knigi
anima

 

Drodzy czytelnicy i miłośnicy poezji

 

nr 87

W tym numerze, poniekąd wakacyjnym, oprócz wierszy zarówno naszych stałych jak i nowych czytelników,  publikujemy utwory twórców zagranicznych, związanych sympatią z naszą poezją i zarazem świetnych organizatorów międzynarodowych festiwali poetyckich: Gorana Djordevića  z Serbii i Liubity Raichici z Rumunii. Są też wiersze laureatów konkursu, ogłoszonego przez Fundację Młodej Polonii: Filipa Maciejaka, ucznia technikum, z polskiej rodziny emigracyjnej mieszkającej w niemieckiej Kolonii oraz Tatiany Różańskiej i Rusłany Mańko, Polek z Ukrainy. Włodzimierz Fenrych z Londynu przysłał nam w swoim tłumaczeniu sporą dawkę poezji perskich dysydentów. Dalecy od wszelkiej polityki, drukujemy je na zasadzie artystycznego głosu innej tradycji literackiej i innego sposobu artykułowania swoich poglądów, doraźnych, od których polscy poeci dawno już odeszli. Dajemy też próbkę wierszy poetki ludowej, Zofii Kucharskiej z Kozienic, świeżych i interesujących dzięki swojej nieliterackości oraz obszerny szkic Wojciecha Włodarczyka o życiu twórczym na dalekiej prowincji poety przez siebie wymyślonego.  Przybliżamy też twórczą sylwetkę Stanisława L. Popka z Lublina, profesora, zajmującego się psychologią sztuki, akwarelistę, uhonorowanego w roku ubiegłym nagrodą zwaną Noblem Lubelszczyzny (Premium Scientiarum Lublinesa im. Profesora Edmunda Prosta). Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów twórczych. Podobał nam się także powrót do poezji z rymem i rytmem Marleny Zynger jako programowe zerwanie ze standardową łatwizną, czyli produkowaniem wierszy bez tzw. formalnych zasad, co poezję oddala od ludzi, od zarania genetycznie czułych na muzykę i rytmikę. A numer otworzyliśmy głosem dwóch osób duchownych, ks. Józefa Dziekońskiego, z wykształcenia matematyka, z powołania duszpasterza. Z kolei Krzysztof Kranicki jest klerykiem w Pelplinie, gdzie znajduje się zabytkowa katedra Opactwa Cystersów, seminarium i tradycja pielęgnowania polskiej kultury na pomorskiej ziemi. Przyjemnej i uważnej lektury.

Aleksander Nawrocki                                                                       

      spis treści