knigi
anima

 

O XI Światowym Dniu Poezji

 

nr 86

W dniach 12-14 kwietnia br. odbył się XI Światowy Dzień Poezji, ustanowiony przez UNESCO. W imprezie wzięli udział wybitni twórcy z Wileńszczyzny, Rosji, Azerbejdżanu, Bułgarii, Węgier, Słowacji, Izraela, Wietnamu, USA i Polski. Gośćmi specjalnymi była grupa twórców z Londynu. Podczas inauguracji w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza na wniosek redakcji „Poezji dzisiaj” – głównego organizatora, zostały wręczone trzy prestiżowe nagrody:
            Za zasługi dla upowszechniania literatury i kultury na międzynarodowym forum - medal, dyplom i tom swoich wierszy przetłumaczony na język polski otrzymał prof. Elçin Isgenderzade z Azerbejdżanu – prezydent Międzynarodowej Akademii Nauk Vektor i rektor Uniwersytetu w Baku.
            Za przełożenie ponad 60 pozycji z literatury polskiej nagrodą pieniężną uhonorowany został Jozef Marušiak ze Słowacji.
            Nagrodę Główną XI Światowego Dnia Poezji, ustanowionego przez UNESCO, tom własnych wierszy w języku polskim i angielskim pt. „Zaprzysiężony / Sworn” otrzymał poeta, Jarosław Klejnocki.

            Pamiątkowy srebrny  medal z otrzymał Londyńczyk, Adam Siemieńczyk, a jego siostra,  Marta Brassart  –  srebrną bransoletkę – za organizowanie polskiego życia literackiego w Londynie.
Wystąpiły również wokalistki: Yasmin Schancer,  Polska - Izrael, Agnieszka i Marzena Mackojć z Wilna oraz światowej sławy artystki:  Gulustan Aliyeva i Sevil Xidirova z Azerbejdżanu.
Odbyły się także sesje literackie, poświęcone: twórczości polonijnej w Londynie, poezji azerbejdżańskie i tureckiej, a także spotkanie z wydawcą książek w Internecie, prezesem Rafałem Czachorowskim.
Na szczególną uwagę zasługuje spotkanie  z  przedstawicielami poezji polskiej w Londynie, którzy znaleźli się tam już po roku 1989. Są to ludzie młodzi, prężni, o szerokich horyzontach,  wykształceni i w różny sposób dający sobie radę w nowej sytuacji,  a przy tym na bieżąco utrzymujący kontakt z krajem, słowem nie zaśniedziali w emigracyjnym kociołku.   PoEzja Londyn ma swój własny, świeży język, w którym wyraża problemy, tu i tam, w Polsce i Londynie, dzisiaj.  Nie dławi się wspomnieniami, realizuje  aktualność i jutro, a w nich siebie. Efekty tego już są: publikacje wierszy: w Londynie i w Polsce, artykułów, spotkania literackie i co najważniejsze, poprzez poezję jednoczenie się  w każdym miejscu i budowanie szeroko pojętej polskości. Ci, którzy ich nie rozumieją, nie rozumieją siebie; nie pomagając im, izolując się, pogrążają się we własnych zaściankach i skazują się na niebyt.
Na sali obecni byli,  prócz wybitnych twórców z kraju i zagranicy, miłośników poezji i młodzieży szkolnej, również  przedstawiciele placówek dyplomatycznych państw, których delegacje uczestniczyły w imprezie.
Duże uznanie zyskały sobie wieczory poetyckie w restauracji „Literatka”, podczas których poeci poetom czytali swoje wiersze uświetniane występami wokalistów i muzyków krajowych oraz z Węgier, Litwy, Azerbejdżanu i Londynu.
Niewątpliwym wydarzeniem dla wszystkich uczestników imprezy była wycieczka do Karolina na występ Zespołu MAZOWSZE.
Powodzeniem cieszyły się także koncerty poetycko-muzyczne: w LO im. St. Staszica w Warszawie, w bibliotekach: kadzidlańskiej i ostrołęckiej /im. W. Gomulickiego/ oraz w Centrum Kultury w Żyrardowie i w Ośrodku Edukacji Kulturalnej w W-wie, al. St. Zjednoczonych 40.
Na XI Światowym Dniu Poezji nie zabrakło również książek. Wydawca „Poezji dzisiaj” przygotował sześć pozycji poetyckich: „Poezję dzisiaj” wraz z Suplementem zawierającym wybory wierszy 12 laureatów Światowych Dni Poezji, tom wierszy poety azerbejdżańskiego, Eçina Isgenderzade  „Gwiazda mojego losu”, tom wierszy poetki z Rosji, Tatiany Daniliyants „Białe”, tom wierszy Barbary Jurkowskiej w języku polskim i angielskim pt. „Obrazy morza / Sea pictures” wraz z kolorowym zdjęciami Bałtyku oraz tom wierszy – Nagrodę,  w języku polskim i angielskim, Laureata Jarosława Klejnockiego „Zaprzysiężony / Sworn”.
W tydzień później  zakończyliśmy warszawski „etap” XI Światowego Dnia Poezji w  Zespole Szkół w Ossowie im. ks. Ignacego Skorupki, gdzie po raz kolejny odbył się międzyszkolny konkurs poetycki i recytatorski. Szkole od kilku lat dyrektoruje Elżbieta Kozłowska, wspierająca zainteresowania artystyczne wśród uczniów.
Czeka nas jeszcze poetycka wycieczka na Wileńszczyznę, szlakiem miejsc szczególnie zasłużonych dla polskiej kultury. Organizatorem wileńskich Światowych Dni Poezji jest od początku, czyli od 11 lat Aleksander Sokołowski, poeta, prezes Republikańskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich na Litwie. Szczególnie wzruszające i ważne są tam poetyckie spotkania z młodzieżą w polskich szkołach i programy artystyczne, które przygotowują uczniowie dla polskich gości. Imprezy na Wileńszczyźnie kończą się ogłoszeniem wyników na konkurs poetycki. W ubiegłym roku udało nam się wyłonić prawdziwy talent, wiersze Marzeny Mackojć, która może być już w niedalekiej przyszłości jedną z najwybitniejszych poetek polskich, na Wileńszczyźnie i w Polsce. Marzena jest obecnie studentką pierwszego roku wydziału fizyki na Uniwersytecie Wileńskim.  

Trzonem obecnego numeru jest dawka wiedzy o Miłoszu poetów, którzy dzielą się z czytelnikami jego prywatnością, bądź przeżywają przed czytelnikami twórczość tego poety. Prezentujemy również wiersze poetów, pokrewnych stylem i myślą Miłoszowi. I załączamy wrażenia Londyńczyków z pobytu na XI Światowym Dniu Poezji.

Aleksander Nawrocki