knigi
anima

 

Drodzy czytelnicy i miłośnicy poezji

 

Nr 83

Pod choinkę dajemy Państwu wiersze poetów z różnych stron świata, w których każdy twórca na swój sposób dzieli się z czytelnikami własną drogą do siebie. Tymczasem gwiazda betlejemska nad kolejnym nowonarodzonym świeci jednakowo jasno, ale nie wszyscy odczuwają i zauważają witających ich pasterzy i aniołów, jakby broniąc się, podświadomie, przed triumfalnym początkiem,  wiodącym potem nierzadko na Golgotę.
            Prezentowani poeci mają zindywidualizowany język, umieją bić się ze słowami. Wiadomo, że po walce  nierzadko zostają blizny, ale lepsze to,  niż puder na gładkim obliczu bez wyrazu.
            Jak wiecie „Poezja dzisiaj” nie jest zwolenniczką doskonałej nijakości, literatury literackiej, bowiem nie zawsze wzrusza symetria helleńskich kształtów. Ileż ekspresji w kolejnych pokoleniach budzi Nike z Samotraki, biegnąca z odciętymi rękami. I jak sztywne, w porównaniu z nią, są zapięte na wszystkie guziki pomnikowe pomniki. Spostrzegamy w nich przede wszystkim spiż lub kamień. A prawdziwa poezja – ręka opatrzności, bywa wracającym z wojny, niecałym, schłostanym przez kule „Żołnierzem” Leśmiana, odpędzanym przez niedawnych zdawało się że przyjaciół, odartym ze skóry „Marsjaszem” Herberta, za to, że w pieśni śmiał się mierzyć z boskim Apollinem, Baczyńskiego „liściastymi sukniami panien na moście w Awinion”…
            Po III Festiwalu Poezji Słowiańskiej w pamięci obecnych najbardziej zostały wiersze Mirki Ábelovej, niekonwencjonalnej młodej poetki z Bratysławy, która w swoich tekstach  rozprawiła się odważnie z liryczną gadaniną kolegów po piórze /Ferlinghetti w spódnicy – „Poezja dzisiaj” nr 82, str. 74/.
            Praca ze słowami, walka z nimi, to jedno z najtrudniejszych starć, ale ta szermierka wielu pociąga, niektórych już od dziecka. Dlatego nie unikamy zamieszczania tekstów z młodzieżowych konkursów literackich. Zdarzają się w nich przebłyski naprawdę dobrej poezji /wiersze Krystyny Zielińskiej i Moniki Jackowskiej, 15-letnich laureatek konkursu „Magia słowa”/. Pamiętamy też o potrzebie dzielenia się w formie wierszowanej swoimi  doświadczeniami najnowszej emigracji polskiej. Z Londynu otrzymaliśmy wiersze ostre, bez lirycznego sosu. Dziękujemy. Część z nich drukujemy. I załączamy, wszystkim, najlepsze życzenia WESOŁYCH ŚWIĄT  i  SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU!

Aleksander Nawrocki                                                                       

                                                                      

 

                                                                      

O III Festiwalu Poezji Słowiańskiej 18-21.10.2010

                                              

Imprezy organizowane przez „Poezję dzisiaj”: Światowe Dni Poezji pod patronatem Polskiego Komitetu ds. UNESCO oraz Festiwale Poezji Słowiańskiej, zaliczane są do wydarzeń kulturalnych na skalę europejską. Ich celem jest  wymiana tzw. licencji poetyckich i praca w dwie strony, czyli promocja  literatury polskiej za granicą i zagranicznej w Polsce.              
   Sesja literacka tegorocznego III Festiwalu Poezji Słowiańskiej poświęcona była „Fenomenowi poezji polskiej w Słowiańszczyźnie”. Swoją wiedzą w tym temacie podzielili się: dr Geza Cseby z Węgier, Eugeniusz Kabatc – prezes Stowarzyszenia Kultury Europejskiej, Karol Samsel – Uniwersytet Warszawski, Maciej Sapiejewski – Katolicki Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wiesława Olbrych – tłumaczka literatury rosyjskiej. Ich wystąpienia zostały opublikowane w 82 numerze „Poezji dzisiaj”. 
   Osiągnięciem III Festiwalu Poezji Słowiańskiej /19-21 X 2010/ są umowy o wydaniu  tomów wierszy i prozy polskich twórców w Łotwie, Rosji, Słowacji,  Bułgarii, Rumunii, Azerbejdżanie oraz obszerne relacje w tych krajach o naszej imprezie i o polskim życiu literackim. W Festiwalu, oprócz wybitnych poetów z całej Słowiańszczyzny oraz z Łotwy i Węgier – jednocześnie animatorów życia literackiego w swoich krajach i tłumaczy literatury polskiej, wystąpili młodzi artyści z Sewastopola, wybitna wokalistka z Mołdawii i młode solistki z Warszawy. Główna część imprezy odbyła się w siedzibie współorganizatora, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, reszta w Domach Kultury, Bibliotekach i szkołach. Twórcom krajowym i zagranicznym szczególnie przypadły do serca wieczory poetyckie w "Literatce" /Dom Literatury/, na których poeci poetom czytali swoje wiersze, ilustrowane muzyką i śpiewem wybitnych wokalistek, a niekiedy i samych poetów. Zaprezentowany został także wydany  przez „Poezję dzisiaj” kolejny Suplement - zbiór wierszy ilustrowanych graficznymi obrazami  twórcy z Ostródy, Ireneusza Betlewicza pt. "popękany od dotknięć" z udziałem autora. Odbyło się także  spotkanie z poetami słowackimi, na okoliczność opublikowania przez „Poezję dzisiaj” wierszy 5 młodych poetów słowackich w tłumaczeniu młodych poetek i tłumaczek polskich: Agnieszki Szymanik i Moniki Kalinowskiej.
   Wręczono również nagrody twórcom szczególnie zasłużonym dla polskiej literatury: Maratowi Kalandarovowi z Łotwy - prezesowi Międzynarodowego Stowarzyszenia Pisarzy i Publicystów - za upowszechnianie poezji polskiej w 40 krajach świata, Gizelli Csisztay z Węgier za przekłady z literatury polskiej, Marzenie Mackojć z Wilna za najlepszy debiut poetycki w języku polskim dla twórcy zagranicznego.
   W imprezie wzięli udział nie tylko przedstawiciele środowisk literackich, dyrektorzy zagranicznych ośrodków kultury i placówek dyplomatycznych, m. in. ambasador Robert Kiss z Węgier,  lecz również na dużą skalę młodzież z wyższych uczelni oraz ze szkół średnich.

                                              

Jan Rychner

                                              

 

                                              

Opinie uczestników

 

Jestem pod ogromnym wrażeniem III Festiwalu Poezji Słowiańskiej w Warszawie. Był on twórczy, jasny i pełen poetyckiego ciepła. Przeżyłam  cudowne chwile.
Karina Ritz – Moskwa, poetka, tłumaczka, pracownik Teatru im. Włodzimierza Majakowskiego, laureatka Złotego Medalu im. S. Jesienina

Aleksander Nawrocki, redaktor naczelny „Poezji dzisiaj” jest fenomenem na światową skalę w organizowaniu imprez, które upowszechniają dobro, piękno i najlepsze osiągnięcia literatury światowej.
Ełka Niagołova – Bułgaria, prezydent Akademii Literatury i Sztuki Słowiańskiej.

Festiwal o niepowtarzalnym znaczeniu w  promowaniu  literatury europejskiej.
Marat Kalandarov – Łotwa,  prezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Autorów i Publicystów.

Teraz wiem, gdzie bije serce literatury polskiej.
Miro Smolak – Czechy, wiceprezydent Europejskiej Unii Sztuk