knigi
anima

 

Drodzy czytelnicy i miłośnicy poezji

 

Nr 74

Przez cały okrągły rok w naszej redakcji działo się dużo, o czym pisaliśmy w 74 numerze „Poezji dzisiaj”. Ostatnio, pod koniec października, zorganizowaliśmy II Festiwal Poezji Słowiańskiej, rozpoczęty sesją literacką „Poezja polska w krajach niesłowiańskich” oraz prezentacją poezji polskiej i zagranicznej podczas koncertu inauguracyjnego. Zapoczątkowaliśmy również upowszechnianie poezji poprzez happeningi pod hasłem „Człowiek do poczytania”, a ponieważ taka forma poetyckiego przekazu wzbudziła zainteresowanie, będziemy ją kontynuować. Rozpoczęliśmy wydawanie „Biblioteki Poezji” (wyszło pięć publikacji), planujemy publikacje wyborów wierszy poetów polskich za granicą. Zamierzamy poszerzyć współpracę z wybitnymi artystami estradowymi, krajowymi i zagranicznymi, w celu zaangażowania ich w upowszechnianiu poezji na estradzie. W przyszłym roku zamierzamy kontynuować prezentowanie wybitnych sylwetek poetyckich (w tym roku opublikowaliśmy eseje o twórczości Jerzego Harasymowicza i Stanisława Grochowiaka) wydaniem najbliższego numeru, poświęconego Halinie Poświatowskiej, poetce miłości.
Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli: twórcom, instytucjom kulturalnym, bibliotekom, Domom Kultury, szkołom, czytelnikom i prenumeratorom za pomoc i współpracę. Wierzymy, że w przyszłym roku będzie ich więcej.
Wiersze prenumeratorów drukujemy w pierwszej kolejności. Pamiętajcie, że sympatia powinna być  obustronna. Publikując wasze wiersze jednocześnie was promujemy, nie tylko w kraju, ponieważ „Poezję dzisiaj” prenumeruje wiele ośrodków, bibliotek i twórców zagranicznych, m.in. Biblioteka Kongresu USA, Biblioteka Uniwersytetu w Harwardzie, pozatem biblioteki w Londynie, Paryżu, w krajach z nami sąsiadujących, dociera nawet do Australii. Cieszymy się z tego. Pamiętajcie bowiem Państwo, że nasze Pismo wychodzi bez żadnych dotacji, dlatego tak ważni są dla nas prenumeratorzy oraz ci wszyscy, którzy regularnie „Poezję dzisiaj” kupują.
Uczestniczymy w dobrych poczynaniach, żyjemy szlachetną ideą upowszechniania poezji, natomiast dystansujemy się od wszelkich środowiskowych i prasowych awantur oraz od pozbawionych talentu małych ludzi o złej woli, chorych na nienawiść i cierpiących na brak uznania, co „...utraciwszy rozum w mękach długich / plwają na siebie i żrą jedni drugich”.
Tymczasem dzielimy się ze wszystkimi naszymi czytelnikami opłatkiem, wierszami – również wigilijnymi i życzymy

Wesołych Świąt i lepszego Nowego Roku!

                       Aleksander Nawrocki

spis treści