knigi
anima

Drodzy czytelnicy i miłośnicy poezji

Tegoroczne 100 dni Poezji w Polsce i na Wileńszczyźnie rozpoczynamy 10 kwietnia  uroczystą inauguracją w Domu Literatury (Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 87/89), o godz. 11.00, w której udział wezmą poeci z kraju i zagranicy oraz zaproszeni goście.
Zaczniemy Odą do radości, hymnem Unii Europejskiej, bo piękna muzyka Beethovena, a słowa znakomitego poety Fryderyka Schillera, potem poezją śpiewaną w języku ukraińskim, włoskim, francuskim i polskim w wykonaniu zespołu wokalno-instrumentalnego prof. Małgorzaty Krawczak. Uroczystego otwarcia imprezy dokona Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO, prof. Jerzy Kłoczowski. Po powi-taniach i prezentacji uczestników z Polski i zagranicy, uhonorujemy tegorocznych nominowanych do nagród: LAURU Polskiego Komitetu ds. UNESCO oraz, na wniosek redaktora naczelnego Poezji dzisiaj, Nagrody VIII Światowego Dnia Poezji. Oprócz wierszy laureatów usłyszymy
i zobaczymy m.in. solistki cygańskiego zespołu Don Wasyla oraz ludowy Zespół Kadzidło. Kadzidlanie (przedstawiciele serca Kurpiowszczyzny), prócz tańców i pieśni zaprezentują nam produkty kultury duchowej, materialnej i – do degustacji. Zespół dowiezie Dariusz Łukaszewski, wójt Gminy Kadzidło, sam również poeta. Oby więcej takich wójtów wybierali wyborcy.
O godz. 14.00 w Muzeum Niepodległości (al. Solidarności) odbędzie się prezentacja wierszy polskich poetów współczesnych, „ilustrowana” występami Zespołu Kadzidło, a o godz. 16.00 zapraszamy znowu do Domu Literatury na spotkanie z redakcjami: Akcentu (Lublin) oraz Ciecha-nowskich Zeszytów Literackich. O godz. 18.00 podzielą się z nami swoją poezją, również w Domu Literatury, poeci zagraniczni, w tym goście honorowi z Ukrainy.
Na drugi dzień, w piątek, 11.04.08, o godz. 15.00 zapraszamy do Domu Literatury na Międzynarodową sesję Herbertowską, po której odbędzie się ulubiony przez twórców program: poeci poetom będą czytać swoje wiersze.
Tegoroczny  VIII Światowy Dzień Poezji odbędzie się pod prokla-mowanym przez UNESCO hasłem Międzynarodowy Rok Języków, który my prekursorsko zaczęliśmy obchodzić już od r. 2000 i nigdy w naszej poetyckiej wieży Babel nie poplątały się nam języki, wręcz przeciwnie, były i są narzędziem do wzajemnego poznania siebie, naszych myśli, uczuć, zamiarów, a przede wszystkim dzielenia się poezją, między sobą i z czytelnikami, najpierw w Warszawie, potem w całym kraju oraz na początku maja na Wileńszczyźnie, gdzie ucho i serce na polską poezję jest zawsze najserdeczniejsze.
Nie byłoby naszego Święta Poezji bez instytucji i ludzi dobrej woli. Od lat Światowe Dni Poezji wspomagają: Wspólnota Polska, Urząd m. st. Warszawy, w tym roku ZAiKS, Polski Komitet ds. UNESCO, warszawskie i krajowe biblioteki oraz Ośrodki i Domy Kultury, Towarzystwa Kulturalne i centra kultury zagranicznej, m. in. Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury, Węgierski Instytut Kultury, Czeskie Centrum, Austriackie Forum, etc. Serdecznie za tę życzliwość dziękuję rewanżując się dobrą poezją wy-bitnych twórców z całego świata.

       Aleksander Nawrocki

spis treści