knigi
anima
okładka

Drodzy czytelnicy i miłośnicy poezji

Największe poetyckie wydarzenie w Europie, a może i w świecie, tego-roczny VII Światowy Dzień Poezji, podobnie jak w latach ubiegłych, trwał 100 dni – w ponad 100 imprezach w całym kraju oraz już tradycyjnie na Wileńszczyźnie. W tym roku po raz pierwszy zostaliśmy zaproszeni do Olsztyna przez umieszczoną w zabytkowym budynku o niepowtarzalnym klimacie, architektonicznym i wytworzonym przez jej kierownictwo, Wojewódzką Bibliotekę Publiczną przy ul. Stare Miasto 33.

Podobnie jak w ubiegłym roku, zaczęliśmy w Sztutowie, spotkaniem z młodzieżą szkolną, której, jak się okazało, poezja jest też potrzebna. Rozumieją to miejscowe władze, w tym roku nowowybrany burmistrz, Stanisław Kochanowski, były senator, aktualnie także zwolennik przekopania kanału przez Mierzeję Wiślaną.

W tym roku, po raz pierwszy, na propozycję Sławomira Ratajskiego, Sekretarza Generalnego Polskiego Komitetu ds. UNESCO, został przyznany poecie polskiemu LAUR Poetycki. Wręczono go podczas głównej imprezy, poetyckiej inauguracji w Warszawie Kazimierzowi Brakonieckiemu z Olsztyna. Wręczono także, jak corocznie, Nagrody VII Światowego Dnia Poezji wybitnym twórcom polskim i zagranicznym za upo-wszechnianie poezji polskiej. Sala Domu Literatury ledwie pomieściła ponad 300 osób, które zapragnęły uczestniczyć w poetyckim misterium. Wśród nich byli: prof. Jerzy Kłoczowski – przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Aleksandra Wacławczyk – zastępca sekretarza generalnego PK ds. UNESCO, Joanna Markiewicz - odpowiedzialna wraz ze mną, za przygotowanie imprezy oraz poeci, polscy i zagraniczni, krytycy, wykładowcy uniwersyteccy, aktorzy – jako goście, goście honorowi - bibliotekarze pomagający od lat w przygotowywaniu kolejnych imprez Światowego Dnia Poezji oraz młodzież ze szkół średnich: w tym roku z Radzymina – która wystąpiła również z przygotowanym przez siebie programem poetycko-muzycznym, LO im. Baczyńskiego, Jarosława Dąb-rowskiego, Wł. Reymonta., St. Staszica, itd. Radzyminiacy recytowali też wiersze zaproszonych poetów. poznając ich zarazem „na żywo”. Dopisały media: cztery stacje telewizyjne, programy radiowe, i dziennikarze popu-larnych dzienników, m.in. „Dziennika” i „Trybuny”. Po krótkiej przerwie nastąpiła prezentacja twórczości głównych laureatów, Kazimierza Brako-nieckiego i Danuty Błaszak, a potem spotkanie z aktorką – poetką, Anną Milewską. Wieczorem czytali nam swoje wiersze poeci zagraniczni. Dla mnie od trzech lat najbardziej niepowtarzalną częścią Święta Poezji jest spotkanie poetów z poetami, czyli poeci poetom czytają swoje wiersze i dyskutują nad nimi. To swoistego rodzaju wymiana licencji poetyckich.

Główną ideą dotychczasowych Dni Poezji jest „zarażanie” poezją, poprzez maksymę „Słowo drogą do człowieka”. Pamiętamy też o poetach zagranicznych, tłumaczach naszych wierszy. W tym roku dla dwóch z nich wystąpiliśmy, razem z ZLP, o przyznanie odznaczenia „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Otrzymali je: Géza Cséby z Węgier i Stanisław Szewczenko z Kijowa, za antologie poezji polskiej w językach: węgierskim i polskim oraz ukraińskim i polskim. Za ważne uważam spotkania w szkołach średnich. Barbarę Medajską, młodą reżyserkę filmów dokumentalnych, poetkę i grafika, młodzież w LO im. J. Dąbrowskiego trzymała aż trzy godziny.

I jeszcze koncerty poezji śpiewanej, których gwiazdą była Anna Poźlewicz z Wilna. Ania niektóre utwory Okudżawy oraz Mickiewicza musiała powtarzać po kilka razy na życzenie publiczności. Śpiew bardziej przybliża poezję niż recytacja lub nieprofesjonalne dukanie autorskie.

I na zakończenie dużo podziękowań: dla Dyrektora Andrzeja Chod-kiewicza ze Wspólnoty Polskiej, który zawsze ratuje finansowo sytuację, gdy inni sponsorzy zawiodą i bierze na swój garnuszek twórców z Wileń-szczyzny, dla Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy – niezawodnego sponsora specjalnego numeru „Poezji dzisiaj”, przygotowanego na imprezę oraz dla wielu bibliotek warszawskich i z całego kraju, a także Ośrodków Kultury, polskich i zagranicznych, które wzięły pod swoja finansową opiekę zaproszonych na VII Światowy Dzień Poezji twórców. Bardzo, bardzo Wam wszystkim za to dziękuję.

Aleksander Nawrocki

spis treści pdf