knigi
anima
okładka

Drodzy czytelnicy i miłośnicy poezji

VII Światowy Dzień Poezji 2007 zaczęliśmy 15 marca br. spot-kaniem z młodzieżą Zespołu Szkół w Sztutowie, na Mierzei Wiślanej. Honorowym patronem imprezy, a jednocześnie jej sponsorem został wójt gminy Sztutowo, Stanisław Kochanowski. Uczniowie wysłuchali wykładu o poezji współczesnej oraz zapoznali się z kulturą hinduską. Prelegentom zadano dużo pytań, co świadczyło o zainteresowaniu uczniów poezją i sztuką. „Tam, gdzie jest poezja i jej odbiorcy, nie może być obozów koncentracyjnych” – tą refleksją zakończyło się spotkanie.

21 marca podobne spotkanie, już z dorosłymi, odbyło się w Bibliotece Elbląskiej.

Główna inauguracja VII Dnia Poezji odbędzie się 12 kwietnia br. w warszawskim Domu Literatury. Jako co roku skupimy się na podobnych problemach: obronie wartości słowa w świecie taniej kultury obrazkowej. Wiadomo, że słowem można zabić i ocalić. Poeci wierzą w ocalającą wartość słowa, w jego drogę do człowieka i z tym posłaniem konsekwentnie wychodzą do swoich słuchaczy.

W tym roku również wręczone zostaną nagrody: bibliotekarzom, krytykom i animatorom literatury za upowszechnianie poezji polskiej w Polsce i za granicą. Na wniosek obecnego sekretarza Polskiego Komitetu ds. UNESCO, Sławomira Ratajskiego, po raz pierwszy zostanie wręczony poecie polskiemu Laur UNESCO.

Cechą charakterystyczną Światowych Dni Poezji w Polsce jest włą-czenie się do tej imprezy prężnych środowisk kulturotwórczych w całym kraju. Począwszy od tego roku będziemy podczas inauguracji prezentować znaczące pisma literackie. Zaczynamy od „AKANTU”, który na rynku literackim zdobył sobie znaczącą i trwałą renomę.

Przyjęliśmy również zasadę, że gośćmi honorowymi kolejnych imprez związanych ze Światowymi Dniami Poezji są i będą wybitne autorytety w dziedzinie kultury i sztuki.

Aleksander Nawrocki

spis treści