anima

 

 

Drodzy czytelnicy i miłośnicy poezji

 

Nr 142

Zauważyliśmy, że dużemu zainteresowaniu naszym Pismem, także poza krajem, stoi jednocześnie na przeszkodzie jego jednojęzyczność. Dlatego od tego numeru postanowiliśmy „Poezję dzisiaj” wydawać nie tylko w języku polskim. Nr 142 wychodzi już w języku polskim i niemieckim, jako monograficzny, promujący wiersze Petera Gehrischa, wybitnego poety niemieckiego i jednocześnie tłumaczącego i promującego w Niemczech poezję polską, m.in. C.K. Norwida, Z. Herberta oraz twórców współczesnych. Następne numery będziemy się starali wydawać w trzech językach; oprócz polskiego – w języku przeważnie angielskim i rosyjskim, a niewykluczone, że również w innych, np. obok polskiego we włoskim, hiszpańskim, czy francuskim, co rozszerzy zasięg odbioru poezji polskiej w świecie. Ze względu na ten szczytny cel, a równocześnie szczupłość funduszy, oczekujemy od autorów polskich nadsyłania wierszy trójjęzycznych, których publikacja poszerzy ich odbiór w świecie. Tej zasady trójjęzyczności będziemy się trzymać w miarę możności konsekwentnie,

Aleksander Nawrocki