anima

 

 

Drodzy czytelnicy i miłośnicy poezji

 

Nr 140

Cieszmy się. „Literatura polska lśni wielkim blaskiem na świecie” – powiedział w swej laudacji o twórczości Olgi Tokarczuk pisarz Per Wästberg, członek Akademii Szwedzkiej. To już piąty dla niej, polskiej literatury, Nobel, 8 dla Polski i piętnasty dla kobiety w ogóle. Dla autorki niestandardowej, która ma własne słowa, własną wyobraźnię i własny klucz do rzeczywistości, obecnej i zaprzeszłej.  To dobry rok dla tych wszystkich, których sensem życia jest literatura. Pani Olgo, gratulujemy  tej złotej korony, na całe życie. Sama ją Pani osiągnęła.  „Dzięki nowym sposobom opowiadania o świecie”. „Siłą Polski jest literatura, nie węgiel”, czy inne kwestie.  Zawsze. Dlatego szczęśliwymi latami dla naszego narodu były lata: 1903, 1905, 1911, 1924, 1980, 1983, 1996, 2019.

A do czytelników i twórców. Warto być sobą. Nie powtarzać pod modele mody. Nie tracić czasu na bycie celebrytą. I pobożne życzenia: oby przyszły rok tak dobrze się zaczął, jak ten się kończy. Czego Wszystkim życzy nasza Redakcja.

Aleksander Nawrocki

 

 

JOLANTA BOGUSŁAWSKA

…czas płynie…

Choć czas jak rzeka, jak rzeka płynie… tak przed laty śpiewał Czesław Niemen. I jest to prawda, bo rok od poprzedniego Festiwalu Poezji Słowiańskiej szybko upłynął i już mamy XII FPS, zorganizowany jak zawsze przez Aleksandra Nawrockiego z pomocą Barbary Jurkowskiej (tym razem wspomagającej Festiwal poza „kadrem”) i Jana Rychnera. Tym kilku październikowym dniom (od 21 do 25 października 2019 roku) towarzyszyła piękna polska jesień, z nie opadłymi jeszcze liśćmi, w różnobarwnych kolorach. Pamiętam, że przed kilku laty festiwale odbywały się w listopadzie, niekiedy pod białym puchem. W tym roku zagranicznych poetów zapewne zadziwiła temperatura 20 stopni Celsjusza!

Stało się tradycją, że rozpoczęcie prezentacji poetów zagranicznych, przybyłych na Festiwal odbywa się w Sali Zielonej Domu Polonii, a spotkanie prowadzą Aleksander Nawrocki, redaktor naczelny „Poezji dzisiaj”  i Jan Rychner,  przewodniczący Klubu Literackiego „Nasza Twórczość”, działającego przy Stowarzyszeniu Wspólnota Polska. Poetycka Gala odbyła się w auli Domu Literatury.

W tym roku poetyckie świętowanie rozpoczęliśmy 21 października. Na Festiwal przybyli poeci z dziewięciu krajów, nie tylko słowiańskich, a także dyplomaci, m.in. Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Białorusi, Władymir Czuszew. Po raz kolejny gościliśmy przewodniczących Stowarzyszenia Progetto Alfa z Włoch: Massimiliano Greco i Antonio Muraca. Przybyła także poetka włoska, Lorella Hohn i znakomita poetka i tłumaczka, Joanna Kalinowska. Z Białorusi gościliśmy: Alenę Stelmach, Marię Kobiec Aleksandra Awiarjanau, Dmitry Jurtajewa i Władysława Cydzika, dokumentalistę i artystę fotografika oraz Margaritę Novik, kompozytorkę i wokalistkę. Z Rosji Elenę Korniejewą, którą uhonorowano Złotym Pierścieniem z Orłem za jej dotychczasowe dokonania w propagowaniu poezji polskiej w Rosji i organizowaniu festiwali poetyckich. Ze Słowacji Zuzana Kuglerová i autor znakomitych aforyzmów – Ondrej Kalamár, z Niemiec Klaudia Natalia Jaissle, z Irlandii Jacek Jaszczyk, tegoroczny laureat konkursu „Wybitny Polak w Irlandii” oraz wieloletni uczestnicy, Rachel Schancer i Lam Quang  My.

Podczas spotkania nasi włoscy przyjaciele dokonali rozwiązania Międzynarodowego Konkursu Poezji im. Giovanniʼego Betacchi oraz uhonorowali Aleksandra Nawrockiego medalem dla Kuratora Poezji i Literatury.

Z okazji Festiwalu Wydawnictwo Książkowe IBiS  wydało dwie antologie z serii MOSTY: polsko-włoską i polsko-białoruską. Podczas spotkań odbywała się ich promocja z udziałem autorów. Wydane zostały także tomiki wierszy: Marty Boros z Anglii pt. „Przenikanie”, Joanny Svensson ze Szwecji „Czas bez dat”, Ryszarda Wasilewskiego „Siew i ściernisko” oraz książka Aleksandra Nawrockiego „Jakucja i ja” ze zdjęciami Barbary Jurkowskiej.

Wiersze autorów zagranicznych i polskich, opublikowane w specjalnym numerze „Poezji dzisiaj” czytali: Irena Karel, Karolina Szamfeber, Igor Tokarzewski, Ignacy Krzemiński-Iwan oraz Aleksander Nawrocki i Jan Rychner.

Uzupełnieniem prezentacji poetyckich był interesujący występ śpiewającej poetki, Bożeny Boba-Dygi, której na akordeonie akompaniował Maciej Zimak. Wystąpili też najmłodsi artyści: grająca na skrzypcach Nikola Rosa i grający na wiolonczeli Ignacy Krzemiński-Iwan oraz wspaniale śpiewające: Aleksandra Smerechańska i Margarita Novik.

Ciekawe dyskusje nt. poetyckich dróg prowadzone były w Instytucie Słowackim. Wieczorem, w kawiarni „Literatka” mieliśmy okazję do rozmów i prezentacji swoich wierszy.

Poeci uczestniczyli w spotkaniach na terenie Mazowsza i Ziemi Świętokrzyskiej. Miałam przyjemność być na spotkaniu w Salonie Literackim „Schillingówka” w Piasecznie, którego gospodynią jest poetka, Elik Aimeʼe – Elżbieta Olszewska-Schilling. W pięknym otoczeniu kwitnącego ogrodu wśród przybyłych panowała serdeczna atmosfera. Ze wzruszeniem słuchaliśmy wspomnień Bogdana Bartnikowskiego, który jako kilkunastoletni chłopiec był uczestnikiem Powstania Warszawskiego i więźniem obozu Auschwitz. Po latach swoje wspomnienia zapisał w poetyckich wersach. Krystyna Konecka przedstawiła sonety ze zbioru „Bard ze Stratfordu”. Joanna Svensson poetka i autorka powieści oraz  jej mąż Per Josefsson, grafik, opowiadali o swej twórczości. Dmitry Jurtajew okazał się autorem książek dla dzieci. Takie kameralne spotkania wnoszą dużą wiedzę o rodzaju twórczości, warsztacie pisarskim, a także lepiej poznajemy się prywatnie.

           

Poetyckie spotkania miały miejsce w Muzeum Romantyzmu Opinogórze, w Staszowskim Ośrodku Kultury w Staszowie oraz w Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie. Festiwal Poezji Słowiańskiej po raz siódmy odbył się także w Czechowicach-Dziedzicach, a jego organizatorem był Ryszard Grajek. Także w Londynie był zorganizowany VII Festiwal Poezji „Słowiańska Brosza”.

 

 

STEFAN ŻAGIEL

Słowianie w Opinogórze

Grupa uczestników odbywającego się w Warszawie XII Festiwalu Poezji Słowiańskiej, która przybyła na spotkanie do Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, pierwsze kroki skierowała do pomnika Zygmunta Krasińskiego, pod którym złożyła kwiaty. W jej wkład wchodzili: Aleksander Nawrocki – organizator imprezy, poeta, wydawca, redaktor naczelny „Poezji Dzisiaj”, Alena Stelmach – wiceprezes Związku Literatów Białorusi z Mińska, Maria Kobiec – poetka z Białorusi, Jelena Korniejewa – poetka z rosyjskiego Riazania, Jacek Jaszczyk – poeta polski, mieszkający na stałe w Dublinie, Agnieszka Monika Polak – prezes Oddziału ZLP w Lublinie, oraz poeci ciechanowscy: Ewa Stangrodzka-Kozłowska, Barbara Sitek-Wyrembek i Stefan Żagiel. Poetom towarzyszyli: Margarita Novik – śpiewaczka i kompozytorka z Grodna oraz współpracownicy redakcji „Poezji dzisiaj” Bolesław Mazowiecki i Dariusz Sobieski.

            Przy pomniku Aleksander Nawrocki opowiedział zebranym, że wkład w powstanie pierwszego na świecie pomnika wieszcza mieli również polscy poeci, którzy w 1985 roku przyjechali tu po raz pierwszy na ciechanowsko-opinogórską odsłonę Warszawskiej Jesieni i zainicjowali wydanie słynnej miniaturowej książeczki „Opinogóra w wierszach” – wpływy ze sprzedaży 20 tys. egzemplarzy nakładu plus honoraria za druk wierszy w prasie zasiliły konto budowy pomnika.

            Poeci spotkali się w grupą młodzieży z miejscowej szkoły, prezentowali swoje utwory, opowiadając jednocześnie o swej pracy twórczej. Język polski mieszał się z białoruskim i rosyjskim. Autorzy prezentowali też własne książki. Margarita Novik, dysponująca niezwykłym głosem (nie bez kozery nazywana Aniołem Piosenki), zaśpiewała kilka utworów, opartych na tekstach poetyckich i własnych kompozycjach. Po spotkaniu goście zwiedzali muzealne obiekty.