anima

 

 

Drodzy czytelnicy i miłośnicy poezji

 

Nr 138/139

W XII Festiwalu Poezji Słowiańskiej, 21-26 X,  wezmą udział delegacje twórców z Białorusi /Mińsk Białoruski – wiceprezes Związku Literatów Alena Stelmach i Maria Kobiec – obydwie poetki/, Rosji – Jelena Korniejewa, poetka i organizatorka znakomitych festiwali poetyckich w Riazaniu, Jasnej Polanie /siedzibie Lwa Tołstoja/ i Konstantinowie – miejscu urodzenia wybitnego poety, Sergiusza Jesienina, z Ukrainy. Redaktor naczelna Pisma „Kijów”,  poetka Teodozja Zariwna przywiezie opublikowane przekłady wierszy 5 polskich poetów. Ze Słowacji przybędzie  dwoje organizatorów festiwali poetyckich w Bratysławie: Zuzana Kuglerová i Ondrej Kalamár, z Bułgarii – Łyczezar Seliaszki – poeta i tłumacz polskiej poezji. Przyjedzie też grupa poetów z Mediolanu – Sondrio  /Italia/, ponad 10, którzy na naszej imprezie ogłoszą wyniki międzynarodowego konkursu poetyckiego. Z Dublina  będzie Jacek Jaszczyk, tegoroczny laureat prestiżowego konkursu WYBITNY POLAK w Irlandii Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, a z Londynu Marta Boros, działaczka poetyckiej Polonii, natomiast ze Szwecji, też Polka z pochodzenia,  Joanna Svensson – poetka i prozatorka, uhonorowana ostatnio prestiżowymi nagrodami  literackimi na festiwalu w Kazachstanie i w Bukareszcie. Na to ważne poetyckie wydarzenie w Polsce wydaliśmy 7 publikacji książkowych, w tym 3 tomy wierszy: Marty Boros – Przenikanie, Joanny Svensson – Czas bez dat, Ryszarda Wasilewskiego – Siew i ściernisko. Prócz tego na uczestników czekają też dwie antologie wydane w serii MOSTY: Warszawa – Mińsk Białoruski i Warszawa – Mediolan, Sondrio, 138/139  numer „Poezji dzisiaj” oraz mój i Barbary Jurkowskiej reportaż z Syberii pt. Jakucja i ja. Książki wyszły nakładem Wydawnictwa Książkowego IBiS, bez dotacji państwowych.

Ważniejsze imprezy Festiwalu odbędą się w Domu Polonii, Domu Literatury, Instytucie Słowackim, w kawiarni Literatka, w Salonie Literackim Schillingówka u poetki  Elżbiety Olszewskiej-Schilling (Elik Aimeʼe), w Muzeum Romantyzmu /Opinogóra/, w Staszowie, Jabłonnie, Piastowie oraz w niektórych warszawskich liceach. Prócz poetów wystąpią artyści-wokaliści: Bożena Boba-Dyga z Krakowa /poezja, śpiew/ i Maciej Zimak, też z Krakowa – akordeon, Aleksandra Smerechańska /poezja, śpiew/, Nikola Rosa – skrzypce, Ignacy Krzemiński-Iwan /poezja, wiolonczela/, aktorka Karolina Szamfeber z Łodzi, Igor Tokarzewski – recytacja, etc.

            Ważną częścią imprezy będzie wymiana licencji poetyckich oraz ustalenie współpracy na przyszłość, głównie we wzajemnym wydawaniu książek.

Aleksander Nawrocki

 

Rok Janusza Żernickiego

12 kwietnia 1939 roku w nauczycielskiej rodzinie Ireny Marianny z Żernickich i Mieczysława Kwiatkowskiego, urodził się syn Janusz. Poeta Janusz Żernicki. Dom przy ulicy Narutowicza 24 znajdował się wtedy na peryferiach Ciechocinka, a i dzisiaj jest tu spokojniej, niż w gwarnym centrum leciwego kurortu. 13 kwietnia 2019 roku, w 80. rocznicę urodzin Miejska Biblioteka Publiczna imienia Janusza Żernickiego zorganizowała jubileuszowy wieczór wspomnień o patronie, zapraszając jego przyjaciół oraz entuzjastów poezji. Tak rozpoczął się Rok Janusza Żernickiego.

     Anno Domini 2019 w kraju celebruje się dorobek i zasługi kilku wybitnych osobistości z kręgu kultury. Sejm ustanowił Rok Gustawa Herlinga-Grudzińskiego oraz Rok Stanisława Moniuszki. Senat – Rok Marii Szymanowskiej, która była w okresie Romantyzmu pierwszą profesjonalną pianistką i kompozytorką. Rok Janusza Żernickiego ustanowiły władze Ciechocinka, ale o jego obchodach będą wiedzieli wszyscy, którzy cenią twórczość „poety z Tężniopolis”.

(…)

Krystyna Konecka

 

Czy są jeszcze jacyś ludzie pióra na emigracji?

Gdyby przyjrzeć się bliżej temu, co się dzieje na zachodnim rynku wydawniczym –  zainteresowanie Europą Wschodnią –  wśród wydawnictw wydających polską literaturę piękną, to można by wpaść w depresję i to nie małą.  Można odnieść wrażenie, że tak naprawdę polską książką nikt się nie interesuje, ani w kraju, ani za granicami. Trzeba też dodać, że w samej Polsce pisarze mają spore problemy z publikacją i promocją swoich książek, większość z nich sobie w ogóle nie radzi, cóż dopiero mówić o twórcach mieszkających na stałe od wielu lat lub dekad poza granicami kraju.

(…)

Adam Lizakowski