anima

 

 

Drodzy czytelnicy i miłośnicy poezji

 

Nr 134/135

W tę wiosnę Warszawę nawiedzi dużo metafor z różnych stron świata o różnej poetyckiej intensywności. Zaostrzą naszą wyobraźnię, pomogą wyżej wspiąć się marzeniom i ocieplą naszą wrażliwość. Metafory przywiozą piękne jak zwykle na naszych festiwalach poetessy i odpowiedzialni, gościnnie uśmiechnięci mężczyźni. Cały rok czekali, żeby znów znaleźć się w Warszawie, niektórzy nawet z wierszami o niej. I będziemy codzienność zamieniać w poezję, muzykę i pieśń, słowem dawać przykład tym, co nie umieją go dawać, a słów używają nie jako drogi do człowieka, lecz narzędzia oręża. Nasze wiecznie młode wiersze przywrócą nam świat na miarę naszych oczekiwań, nie szkodzi że może tylko na kilka chwil, o których jednak powiemy: byłyście piękne, będziemy pamiętać. I powtórzymy za wieszczem:  

            Hej!, radością oczy błysną
            I wieniec czoła okrasi,
            I wszyscy się mile ścisną:
                  To wszyscy bracia! To nasi!!

            Pochlebstwo, chytrość i zbytek
            Niech każdy przed progiem miota…

                                                           Aleksander Nawrocki

 

PS. Światowy Dzień Poezji, ustanowiony przez UNESCO w r.1999 w Paryżu, w Polsce  po raz pierwszy odbył się już w r. 2000, zorganizowany przez Polski Komitet ds. UNESCO razem z „Poezją dzisiaj” w Wyższej Szkole Teatralnej przy ul. Miodowej. Następne, pod patronatem Polskiego Komitetu ds. UNESCO organizowane były i są przez redakcję „Poezja dzisiaj” przy współpracy z Bibliotekami, Centrami Kultury, zagranicznymi instytutami kultury, etc. w Warszawie oraz w kulturotwórczych regionach całego kraju, a także poza jego granicami, z zakończeniem na Wileńszczyźnie, razem około 100 dni. W tym roku prapremiera imprezy rozpocznie się w Resku koło Szczecina /20-22 III br./, a premiera w Warszawie, w Domu Polonii, Domu Literatury i… trwają rozmowy, żeby również w Zamku Królewskim, następnie m. in. w Żyrardowie, Piastowie, Jabłonnie, Piasecznie, w liceach i w mieszkaniach u poetów, np. w „Schillingówce”, do której twórców krajowych i zagranicznych zaprosiła poetka Elżbieta Olszewska - Schilling. Z wycieczką poetycką, jak co roku, ruszymy do Staszowskiego Domu Kultury, następnie do Riazania /17- 21 IV/,  niedaleko miejsca urodzenia wybitnego poety rosyjskiego, Sergiusza Jesienina, gdzie pod patronatem „Poezji dzisiaj” z unescowskim namaszczeniem wybitna poetka rosyjska, Elena Korniejewa, organizuje kontynuację imprezy w królewskich warunkach. Zakończenie planujemy już w maju na Wileńszczyźnie.   W druku jest siedem pozycji książkowych: kolejny numer „Poezji dzisiaj” z prezentacją twórczości poetów polskich i zagranicznych oraz środowiska twórców szczecińskich w liczbie 27, kolejną antologię, już 9, w serii MOSTY z wierszami poetów tzw. krajów  przybałtyckich:  warszawskich, z  Grodna /Białoruś/, Wilna, Rygi i Tallina  oraz pięć tomików poetyckich: 1 – dwujęzyczny /polski i angielski/ laureatki, z Częstochowy, tegorocznej Nagrody Światowego Dnia Poezji ustanowionego przez UNESCO, 2 – wielojęzyczny tom wierszy Barbary Jurkowskiej „Wizytówki”, 3 – Benedykta Kozieła ze Staszowa, 4 – tom wierszy Kazimiery Szczykutowicz z Kielc, 5 – dwujęzyczny tom wierszy osiemnastoletniej poetki z Warszawy, Aleksandry Smerechańskiej, stypendystki naszej redakcji i laureatki ubiegłorocznego XXX Festiwalu poezji licealistów, organizowanego przez XIV najlepsze liceum matematyczno-fizyczne w Polsce im. Stanisława Staszica, mieszczące się w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej. Festiwal powołała do życia 30 lat temu i ciągle mu przewodniczy polonistka, profesor Anna Ciaś.

W tym roku, prócz polskich, zostali zaproszeni poeci, tłumacze i wydawcy z Serbii, Italii, Niemiec, Belgii, Irlandii, Londynu, Wilna, Rygi, Tallina, Grodna, Rosji, Słowacji i Węgier, w sumie ponad 20 osób, świadomie nie za dużo, żeby  wszyscy z wszystkimi zdążyli się zaprzyjaźnić i żeby nie było organizacyjnego młynu-tłumu. W rodzinnej atmosferze będzie czas wymienić poetyckie poglądy i ustalić warunki dalszej współpracy w myśl sprawdzonej już zasady: my wam, wy nam, której dotychczasowe owoce to ponad 15 książek poetów polskich wydanych za granicą i taka sama liczba książek poetów zagranicznych wydanych w Polsce. Za szczególne zasługi w tłumaczeniu i promowaniu literatury polskiej za granicą Joanna Kalinowska z Italii Południowej zostanie uhonorowana Złotym Pierścieniem

Aleksander Nawrocki