knigi
anima

 

Drodzy czytelnicy i miłośnicy poezji

 

Nr 116

W r. 2000 Polski Komitet ds. UNESCO zwrócił się do redakcji „POEZJA dzisiaj” z propozycją organizacji Światowych Dni Poezji w Polsce.  Redakcja zaakceptowała  propozycję. Uzgodniono, że imprezie patronować będzie Polski Komitet ds. UNESCO oraz Ministerstwo Kultury i Sztuki /wówczas/. Pierwsza impreza odbyła się późną jesienią 2000 r. w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej. Wybitni polscy aktorzy przedstawili publiczności wiersze poetów-klasyków: Tadeusza Różewicza, Zbigniewa Herberta, Wisławy Szymborskiej, Czesława Miłosza. Następna impreza, za obopólnym porozumieniem UNESCO i redakcji „POEZJA dzisiaj” odbyła się w kwietniu 2001 roku w Domu Literatury pod patronatem Polskiego Komitetu ds. UNESCO oraz Ministerstwa Kultury. W inauguracji wzięło udział ok. 300 osób, w tym około 80 poetów zagranicznych: z Federacji Rosyjskiej, z Litwy, Grecji, Serbii, Bułgarii, Węgier, Czech, Słowacji, Rumunii, Austrii, Niemiec, Francji, Anglii, Norwegii, Australii, USA, etc. „POEZJA dzisiaj” opublikowała wiersze biorących udział w imprezie twórców w języku polskim i angielskim. Współorganizatorami imprezy były biblioteki, domy kultury oraz ambasady: Federacji Rosyjskiej, Bułgarii, Słowacji, Czech, Austrii, Węgier oraz instytuty kultury tych państw. Impreza trwała 7 dni, nie tylko w Domu Literatury, ale w bibliotekach, domach kultury, w zagranicznych  instytutach kultury oraz w Wyższych Uczelniach. Odbyło się też spotkanie z ambasadorami-poetami: greckim, irlandzkim i indonezyjskim. Następne imprezy odbywały się już cyklicznie każdego roku wiosną pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz UNESCO. W kolejnych imprezach, prócz poetów i publiczności, udział brali przedstawiciele Ministerstwa Kultury oraz przedstawiciele UNESCO – przeważnie prezesi. Z czasem impreza rozrosła się do 100 dni. Od r. 2010 zaczyna się prapremierą w Londynie, potem w ważnych kulturotwórczo miastach Polski. Najważniejsza jej część odbywa się w Warszawie: w Muzeum im. Adama Mickiewicza, w Domu Polonii oraz w licznych bibliotekach, szkołach, Domach Kultury i Instytutach Kultury zagranicznej. Podczas imprezy przyznawane są 3 nagrody: Na wniosek redakcji „POEZJA dzisiaj”  Nagroda pieniężna Ministra Kultury dla wybitnych tłumaczy literatury polskiej. Nagrodę tę otrzymało już 10 tłumaczy. II. Nagroda UNESCO dla wybitnego poety polskiego – wydanie jego książki w języku polskim i angielskim. Pierwszym Laureatem tej Nagrody został ks. Jan Twardowski. III. Nagroda - dla poety polskiego mieszkającego za granicą. W tym roku impreza będzie miała dwa zakończenia: we Wilnie i w Atenach. Pod patronatem „POEZJI dzisiaj” odbędzie się także Światowy Dzień Poezji UNESCO w Riazaniu i w Jasnej Polanie /Rosja/. Celem imprez jest upowszechnianie literatury polskiej za granicą i zagranicznej w Polsce. Na tę okoliczność w tym roku wydaliśmy dwie antologie: „Współczesnej Poezji Serbskiej” oraz „Współczesnej Poezji Greckiej” / w zamian Grecy wydają „Antologię Współczesnej Poezji Polskiej”/. Dotychczas z okazji kolejnych Światowych Dni Poezji UNESCO ukazało się ponad trzydzieści książek poetów polskich w różnych stronach świata, nawet w Jakucji i Azerbejdżanie. W tym roku gośćmi specjalnymi imprezy będą poeci greccy oraz twórcy z Bukowiny ukraińsko-rumuńskiej. Nasza impreza w ciągu 16 lat zyskała miano jednej z największych i najbardziej prestiżowej w świecie.                        

           

Aleksander Nawrocki