knigi
anima

 

Drodzy czytelnicy i miłośnicy poezji

 

Nr 104

W r. 2000 Polski Komitet ds. UNESCO zwrócił się do naszej Redakcji z propozycją zorganizowania Światowego Dnia Poezji. Nie przypuszczałem wtedy, że będzie to impreza cykliczna o międzynarodowym zasięgu i usytuuje się wśród największych prestiżowych imprez w świecie, podczas których będą wręczane Nagrody Literackie dla niestandardowych poetów polskich oraz Nagrody pieniężne dla wybitnych tłumaczy literatury polskiej. Dewizą imprez jest promocja poezji polskiej w świecie oraz światowej w Polsce. W ciągu 14 lat wydaliśmy ponad 22 tomy wierszy-nagród poetom polskim i zagranicznym, spopularyzowaliśmy  szeroko w świecie poezję polską, nawet w dalekiej Jakucji, w Turcji, wśród niektórych plemion Indian. Zacieśniliśmy więzi z poetami emigracyjnymi z Londynu, Niemiec, Wileńszczyzny, Białorusi, Rosji, etc. Na wniosek POEZJI dzisiaj siedmiu poetów polskich z kraju i zagranicy zostało uhonorowanych odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Dzięki naszym staraniom doszło do skutku wydanie dwujęzycznej antologii poezji polskiej w Rosji: wcześniej żadne z polskich Stowarzyszeń i Związków twórczych nawet palcem nie kiwnęło w tej sprawie. Również dzięki naszej inicjatywie zostały wydane za granicą tomy wierszy kilku naszych poetów, m.in. w Rosji, Republice Tatarstanu, w Łotwie, Azerbejdżanie, Egipcie, Bułgarii, Macedonii, Serbii, USA, na Węgrzech, itd. oraz antologie polskich poetów w Białorusi i białoruskich w Polsce, w Jakucji i poetów jakuckich w Polsce, w Wielkiej Brytanii i Niemczech. POEZJA dzisiaj jest obecna na wszystkich znaczących imprezach literackich w świecie. Uczestnicząc w wielu prestiżowych festiwalach poetyckich poza granicami naszego kraju przekonaliśmy się, że poza naszymi Noblistami o innych naszych twórcach, brylujących na swoich literackich podwórkach, nikt w świecie nic nie wie.

My rokrocznie gościmy znakomitych poetów, wydawców, eseistów i tłumaczy z różnych stron świata o znaczącym dorobku i dużych zasługach w upowszechnianiu polskiej literatury w swoich krajach. W tym roku gośćmi honorowymi XIV Światowego Dnia Poezji będą poeci i tłumacze literatury polskiej z Rumunii, twórcy z Jakucji,  Rosji, z Wileńszczyzny, Słowacji, Niemiec, Wielkiej Brytanii; spodziewamy się też poetów z Brazylii. Prawie wszyscy oni są też redaktorami naczelnymi, wydawcami i tłumaczami, wysoko ceniącym naszą poezję. Zaprezentujemy również cztery nowe książki: antologię poezji jakuckiej wydaną w Polsce, antologię poezji polskiej wydaną w Jakucji, wybór wierszy Marleny Zynger wydanych w Bułgarii i wybór moich wierszy wydanych w Rumunii. Natomiast planowane imprezy odbędą się: w Domu Polonii, w Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza, w kawiarni Literatka /Dom Literatury/ oraz w szkołach, bibliotekach i Domach Kultury, nie tylko w Warszawie.

.

Aleksander Nawrocki

 

MKDN

Druk "POEZJI dzisiaj" w wersji papierowej dofinansowano ze Środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.