knigi
anima

 

Drodzy czytelnicy i miłośnicy poezji

 

Nr 101

W tym roku obchodzimy VI Festiwal Poezji Słowiańskiej, w podwójnym wydaniu: krajowym oraz londyńskim.  Na krajowy zaprosiliśmy dwudziestu pięciu  poetów zagranicznych. Spędu twórców nie robimy, bo to by przypominało dawne zloty i zjazdy, na których nie można bliżej się poznać. Gościem specjalnym będzie znakomity poeta, Aleksandar Petrov,  mieszkający w Serbii, Paryżu oraz USA. Powitamy go wydaniem tomu jego wierszy. Honorowe miejsce damy poezji białoruskiej i z tej okazji, we współpracy z Centrum Kultury Białoruskiej, wyjdą dwie ważne antologie: poezji białoruskiej w Polsce /26 autorów/ oraz poezji polskiej w języku białoruskim /12 współczesnych autorów/. Promocja obydwu antologii odbędzie się podczas Festiwalu, następnie na Białorusi. Ich pomysłodawcą był redaktor naczelny Poezji dzisiaj, czyli piszący te słowa, a głównym tłumaczem Mira Łuksza znakomicie poruszająca się w przestrzeni obu języków. Poznajemy się poprzez poezję. Obca niech będzie izolacja i wzajemne podgryzanie się, gdziekolwiek, bo to przecież podłe i świadczy o małości osób to czyniących. Wychodzimy w przestrzeń polską i europejską. Poza Warszawą chęć goszczenia organizatorów i poetów Festiwalu zgłosiły: jak co roku Żyrardowskie Centrum Kultury, Biblioteka Publiczna im. W. Gomulickiego w Ostrołęce, Domy Kultury w Piastowie i Łomiankach, Centrum Promocji Kultury Warszawa Praga Południe oraz po raz pierwszy Biblioteka Publiczna im. W. Gombrowicza w Kielcach razem z Kieleckim Oddziałem ZLP i jego prezesem – Stanisławem Nyczajem, Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu przy współpracy poety, Benedykta Kozieła i wspomagających go sponsorów, Krakowski Oddział ZLP z jego prezes, Magdaleną Węgrzynowicz-Plichtą, Miejski Dom Kultury w Czechowicach Dziedzicach na Śląsku  – inicjatorami i organizatorami są: Ryszard Grajek – poeta oraz dyrektor Domu Kultury, Bolesław Folek, a także, również na Śląsku,  Krakowski Salon Poezji w Bielsku-Białej z dużymi tradycjami organizowania imprez literackich, do którego zaprosiła nas Pani Ewa Kozak. Dziękujemy, przyjedziemy.

            W maju, podczas pobytu w Londynie, na wniosek Poezji dzisiaj, zrodziła się nowa idea poszerzania naszej poetyckiej działalności: zorganizowania Festiwalu z udziałem twórców festiwali poezji słowiańskiej: Natalii Charłampiewej z Jakucka, Siergieja Głoviuka z Moskwy, Aleksandra Sokołowskiego z Wilna, Ełki Niagołovej z Bułgarii, Liubicy Raichici z Rumunii, Stefana Zajonza z Bonn. Przyjadą nie sami, lecz z grupami poetów reprezentujących swoje kraje. Przybędą też poeci z naszej europejskiej diaspory. Impreza  rozpocznie się 22 listopada w Londynie i potrwa trzy dni. Jej głównym organizatorem jest Aleksy Wróbel,  poeta, członek Zarządu  Związku Polskich Pisarzy na Obczyźnie, a patronem  Redakcja Poezji dzisiaj .W środku naszego Pisma załączamy program Festiwalu Festiwali. Zapraszamy i witamy.            

Aleksander Nawrocki

 

Wszystkim, którzy przysłali nam życzenia
z okazji wydania 100. numeru Pisma
serdecznie dziękujemy
                           – Redakcja  POEZJI dzisiaj

 

Numer 101 w pdf - LINK

MKDN

Druk "POEZJI dzisiaj" w wersji papierowej dofinansowano ze Środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego