knigi
anima

 

Krystyna Godlewska - Ptaki nie zdradzają oznak starzenia
Poeci także

Biblioteka Nr 81

 

Krystyna Godlewska, wydane zbiory poezji:

Pierwszy głodny krok (1969)
Gdzie czerwienieją osty (1970)
W cieniu niespokojnego drzewa (1982)
Strofy kobiet o kobietach - Antologia (1982)
Wielcy ponad zmęczenie (1983)
Zaśpiewam ci potem możesz odejść (1995)
Moralitety uwikłane w poezję (2006)
Kluczy do siebie nie wyrzycać (2009)
Czasie leć jesteś mi już niepotrzebny (2010)