anima

 

Benedykt Kozieł

Biblioteka Tom XX


Z obłoków z doliny


"Benedykt Kozieł (ps. Stanisław Kem) debiutował jako poeta w 1981 roku w Radomiu, w uczelnianym pokonkursowym arkuszu poetyckim Ogon Pegaza oraz Gazecie Strajkowej WSI. Wydał zbiory wierszy: Przestąpiłem progi patrzeń (1986), W agrafce przestrzeni (1992), Ty mówiłaś słowa wieczne (1992), To co jest (2000), W Niekurzy i gdzie indziej (2007), Otoczyła mnie miłość (2009), Słowem w wodę (2010, także w języku rumuńskim – 2014), W środku tajemnicy (2016, w języku polskim i bułgarskim). Jego wiersze prezentowane były w kilkudziesięciu almanachach, antologiach, albumach i wydawnictwach zbiorowych. Między innymi publikowany był w Antologii Poetów Polskich 2017, w dwujęzycznej serii Wydawnictwa Ibis Mosty: Warszawa-Petersburg (2015), Warszawa-Ateny (2016), Warszawa-Bari (2016), Warszawa-Grodno (2017), Warszawa-Moskwa-Riazań (2017), Warszawa-Ryga (2017), Warszawa-Londyn-USA-Wilno (2017), Warszawa-Bukareszt (2018), w antologiach Warszawskiej Jesieni Poezji. Był publikowany w antologiach w Wielkiej Brytanii (2016), Rosji (2016, 2017), Białorusi (2013, 2017), Jakucji (2013). Wiersze publikował w prasie regionalnej, ogólnopolskiej i zagranicznej, m.in. w kieleckich „Przemianach”, radomskim „Kontakcie”, rzeszowskich „Nowinach”, „Gońcu Staszowskim”, „Radarze”, „Życiu Literackim”, „Rzeczywistości”, „Świętokrzyskim Kwartalniku Literackim”, „Poezji dzisiaj”, „Gazecie Kulturalnej”, bułgarskim piśmie „Znaki”, rumuńskim „actualitatea literara”, angielskiej „Sztuce do kwadratu”, włoskim „LA VALLISA”. Uczestnik festiwali poezji w Polsce, Bułgarii, na Litwie, w Wielkiej Brytanii, Rosji, Italii.

Jest laureatem ogólnopolskich konkursów poetyckich: „O Lewe Skrzydło Pegaza” – Radom 1981, „Mikołajek Nadmorski” – Słupsk 1989, „O dzban czarnoleskiego miodu” – Czarnolas 1994, „Imienia Leopolda Staffa” – Starachowice 2007. Laureat Świętokrzyskiej Nagrody Kultury 2010. W okresie studiów współzałożyciel grupy literackiej „Rozstaje” oraz radomskiej grupy poetyckiej „Łuczywo”. Współorganizator działań popularyzujących literaturę, w tym corocznej imprezy odbywającej się w Staszowie od 2009 roku pod nazwą Staszowskie Lato Literackie oraz goszczących w Staszowie od 2013 roku Światowych Dni Poezji UNESCO i Festiwalu Poezji Słowiańskiej.

Współpracownik lokalnych i regionalnych pism społeczno-kulturalnych. Członek Związku Literatów Polskich.