knigi
anima

 

Stefan Zajonz

Biblioteka Stefan Zajonz


Kraniec Nikta


Wiersze Stefana Zajonza są rozmową, filozoficzną refleksją, a także wędrówką do miejsc rzeczywistych i wyobrażonych, osnutych na kanwie greckich mitów, świętych ksiąg, wspomnień z dzieciństwa i lat młodości. Jest w nich także zapis świadomości i wrastania w rzeczywistość Polaka, który na miejsce swego bytowania wybrał Niemcy.