knigi
anima

 

 

FREDERICK ROSSAKOVSKY-LLOYD  
Londyn

Nominowany do Nagrody XV Światowego Dnia Poezji UNESCO
Urodził się  w Częstochowie, polski poeta, pisarz i malarz od kilku lat mieszkający w Anglii. Zadebiutował w 1992 roku w Tuluzie tomikiem wierszy „Avidite” („Chciwość”–  wydanym także po polsku pod zmienionym tytułem „Wychodzę z Szuflady”). Wydał tomiki: „Senne Majaki” – 2001, „Historia związku” – 2001, „Katamorgana Futura” – 2003, „Ekshibicjonizm Emocjonalny” – 2010, „Wypominki i wspominki” – 2011, „Diffido” – 2012, „Śūnyatā” – 2013.Nagrody i wyróżnienia: Statuetka Stanisława Moniuszki (2013 – Wilno), Złoty Anioł (2013 – Birmingham), Złote Pióro (2014 – Belgia).

 

            Emigrant

odleciał ku zachodzącemu słońcu
w stronę pięknych willi oczekujących
sprzątaczy i ogrodników

do miast gdzie obsypują złotem
za niewielkie pohańbienie
i utratę tożsamości

utknął na lata – zapomniany
stał zgięty wpół z butelką piwa
zbyt ciężki by odlecieć

obojętnie patrząc w przyszłość
wtopił się w obce powietrze
nasz duch polski        

 

            The Immigrant

He flew to the sun setting down
to beautiful villas waiting for
cleaning people and gardeners

To cities where for each reproach
and loss of identity
one is covered with gold

He got stuck for years – all forgotten
He stood there bent down with a bottle of beer
too heavy to fly away

Looking into the future indifferently
he blended into a foreign air
he – our Polish spirit.

 

NICOLAE MAREŞ
Rumunia

Redakcja POEZJI dzisiaj złożyła wniosek o przyznanie Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Panu Nicolae Mareş, w uznaniu za jego pracę translatorską oraz działania na rzecz promocji literatury i kultury polskiej w Rumunii.

Ur. W 1938 r., poeta, pisarz, tłumacz, wykładowca, dyplomata, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (1966 r.). Opublikował ok. 60 książek i wiele prac w dziedzinie historii, literatury, sztuki, dyplomacji. Autor 3 antologii poezji polskiej (prezentacja ponad 100 poetów). W ostatnich latach ukazały się także jego  książki poświęcone stosunkom polsko-rumuńskim na przestrzeni wieków. Wydał także  antologię polskiej poezji kobiecej pt. „Lirică feminină poloneză". Współpracował w wydaniu encyklopedii „Rumunia – Polska” oraz słowników: rumuńsko-polskiego i polsko-rumuńskiego. Jego prace o Janie Pawle II, cieszące się dużym prestiżem wśród prawosławnego episkopatu rumuńskiego i Józefie Piłsudskim oraz Fryderyku Chopinie, przyczyniły się do przybliżenia tych wybitnych postaci w Rumunii. Nicolae Mareş był pomysłodawcą budowy pomnika Józefa Piłsudskiego w Bukareszcie, który zrealizowano.

 Dr Nicolae Mareş jest wybitnym „ambasadorem” literatury polskiej w Rumunii. Oprócz przekładów z literatury i kultury polskiej, opublikował ponad 500 rozpraw o kulturze, sztuce i polskiej historii w prestiżowych pismach i wydawnictwach rumuńskich.