anima

 

 

JACEK JASZCZYK
Dublin

 

            Morgana Le Fay

Oddycham pod twoją skórą
A kiedy kryjesz we mnie swój sen

Odnajduje mnie rytm bębnów
Irlandzkich brygantów

Wiosło Odysa płynie przeze mnie
Na oślep gdy od słońca odwrócona

Jak Kimeryjczyk kładziesz we mnie
Zimną pieśń Kalipso

A może jak Hermes porośnięty łąką
Napoczniesz mnie niezniszczalnie

Nim w wygaszonych zakamarkach
Celtyckiego Alban Eilir

Sine głębie naszych oceanów
Odpłyną przed nadejściem Ostary


Morgana Le Fay

I breathe beneath your skin
And when you hide your dream in me

I am uncovered by the drum rhythms
Of Irish Brigands

The Winnowing Oar flows through me
Blindly when turned from the sun

Like the Cimmerian you lie in me
With cold song Calypso

Or perhaps like Hermes overgrown with meadow
You will beget me indestructibly

Afore in extinguished corners
Of the Celtic Alban Eilir

The bruised depths of our oceans
Will sail away before Ēostre arrivesМоргана Ле Фэй

Я дышу под твоей кожей
И когда ты скрываешь во мне свой сон

Находит меня ритм барабанов
Ирландских бригантов

Весло Одиссея течёт сквозь меня
Вслепую когда она отвернута от солнца

Как киммериец вкладываешь в меня
Холодную песню Калипсо

Или может быть как Гермес заросший лугом
Испытаешь меня нерушимо

Пока в тёмных уголках
Кельтского Альбан Эйлир

Синие глубины наших океанов
Отплывут до прихода Остары

Перевела Мира Лукша

 

 

 

ALEKSANDER NAWROCKI
Warszawa

 

Esemesy do żony           

Gdzie jesteś, światło moich oczu?
Nie ma Ciebie, nikogo nie ma.
Tu chmury, Ty milczysz.
Czas dwoi się i troi. Wyrzuciłem zegarek...
Złota skóra Twojego ciała, chociaż noc głęboka,
Zaszedł nawet księżyc. Od Ciebie nic nie
przyszło.
Twoje włosy – mój amulet.
Nie kochać Cię – to nie żyć.
Za górami, za rozpaczą – Ty.
Droga do Ciebie – gordyjski węzeł
W dali – oddali...Texts to my wife

Where are you, the light of my eyes?
You are gone, no one is there.
Clouds here, you are silent.
Time is twofold and three. I threw away the watch ...
The golden skin of your body, although the night is deep,
Even the moon has gone down. Nothing came from you.
Your hair – my amulet.
Not to love you is not to live.
Behind the mountains, for despair – you.
The way to you – a Gordian knot
In the distance – in the distance ...

Translated Alicja M. Kuberska