knigi
anima

Spis treści do numeru 142

Aleksander Nawrocki –  Drodzy czytelnicy i miłośnicy poezji

Nr 142 wychodzi już w języku polskim i niemieckim, jako monograficzny, promujący wiersze Petera Gehrischa, wybitnego poety niemieckiego i jednocześnie tłumaczącego i promującego w Niemczech poezję polską