knigi
anima

Spis treści do numeru 115

Aleksander Nawrocki –  Drodzy czytelnicy i miłośnicy poezji                                                       

Aleksander Nawrocki – Wprowadzenie

Św. Wojciech /Adalbert – Bogurodzica (Autorstwo domniemywane)

            PIEŚNI BEZIMIENNE

Przez Twoje święte /…/. XIV wiek

/Święty dusze! Zawitaj k nam/ XV wiek

/Dusza z ciała wyleciała/ XV wiek

/Zarze, zarzyce/ XV wiek

Fragment z  Kroniki Galla Anonima  /początek XII wieku /

Jan Kochanowski – Pieśń XXV, Pieśń XIV

Kazimierz Maciej Sarbiewski – Tęskno do ojczyzny błękitnej

Wacław Potocki – Zbytki polskie /Fragment/

Dominik Rudnicki – Pieśń postna nabożna o Koronie Polskiej /Fragment/

Elżbieta Drużbacka – Punkta dla poprawienia zepsutych obyczajów polskich /…/. /Fragment/

Ignacy Krasicki – Hymn do miłości ojczyzny

Franciszek Karpiński – Pieśń o narodzeniu Pańskim                      

Józef Wybicki – Pieśń legionów polskich w Włoszech

Jakub Jasiński – Do narodu

Alojzy Feliński – Hymn na rocznicę ogłoszenia Królestwa Polskiego         

Kazimierz Brodziński – Myśli poetyczne prozą wydane /Fragmenty/

Adam Mickiewicz – Epilog. Fragmenty

Seweryn Goszczyński – Wyjście z Polski

Józef Bohdan Zaleski – Senliwy szum                     

Ks. Karol Antoniewicz – ***Chwalcie łąki umajone…

Wincenty Pol – Mazur /Fragment/ Pieśń o ziemi /Fragment – Na jesieni/

Juliusz Słowacki – Grób Agamemnona /Fragment/, O Polsko moja! Tyś pierwsza światu…, Kiedy prawdziwi Polacy powstaną… /Fragment/, Proroctwo /Fragment/

Zygmunt Krasiński – Nim słońce wejdzie, rosa wyżre oczy!

Cyprian Kamil Norwid – Fortepian Szopena /Fragment/, Język ojczysty, Klątwy

Teofil Lenartowicz – Jak to na Mazowszu /Fragment/, Złoty kubek, Wiecznie to samo /Fragment/

Kornel Ujejski – ***O ty, ziemio polska!…

Władysław Syrokomla – Co jest ojczyzna

Mieczysław Romanowski – Kiedyż? /Fragment/, Sztandary polskie w Kremlu

Michał Bałucki – Dla chleba                        

Adam Asnyk – Nad głębiami. Sonet XXIX

Maria Konopnicka – Pieśń o domu, O Wrześni, Rota

Władysław Bełza – Katechizm polskiego dziecka               

Jan Kasprowicz – Z „Księgi ubogich”  XL /Fragment/

Kazimierz Przerwa-Tetmajer – Anioł Pański /Fragment/

Wacław Rolicz-Lieder – Powitanie Tatrów

Artur Oppman /Or-Ot/ – ***Gdy wieczorna…, Koncert Chopina

Edward Słoński – Ojczyzna /Fragment/ Ta, co nie zginęła               

Tadeusz Żeleński-Boy – Pieśń o ziemi naszej /Fragment/

Bronisława Ostrowska – ***Nie bój się mnie…

Andrzej Tadeusz Hałaciński, Tadeusz Biernacki – Pierwsza brygada

Julian Tuwim – Ojczyzna

Kazimierz Wierzyński – Ktokolwiek jesteś bez ojczyzny, Biblia polska /Fragment/, 1-go września 1944

Antoni Słonimski – Rozmowa z rodakiem

Władysław Broniewski – Middle east, Mazowsze  /Fragment/

Jan Lechoń – Matka Boska Częstochowska, Piosenka

Konstanty Ildefons Gałczyński – Matka Boska Stalagów

Czesław Miłosz – W Warszawie /Fragment/

Krzysztof Kamil Baczyński – Poemat o Chrystusie dziecięcym /Fragment/, Ojczyzna II

Zbigniew Chałko /USA/ – Warszawska Golgota

Zdzisław Stroiński – Polska

Roman Śliwonik – Polska

Andrzej Zaniewski – Modlitwa

Aleksander  Śnieżko /Wilno/ – „Ruski”

Stanisław Nawrocki – Wiersz adwentowy, Krajobraz powyborczy, O etosie władzy, Eli Eli lamma sabachtani, Zanim wyrok, Rota moja /Fragment/, Oda polska, Wizyta tysiąclecia                     

Aleksander Nawrocki – ***Kraju mój serdeczny…,***Moja ziemia…, Lekcja romantyzmu w Opinogórze, Lyon 16 II 1997, Ostrobramska Pani

            WIERSZE NADESŁANE     

Ks. Józef Dziekoński – Od Dobrawy i od Mieszka

Matylda Elson – Czemu?

Ryszard Grajek – Tryptyk gnieźnieński

Władysław Łazuka – Sen

 

Aby kupić najnowszy numer Poezji dzisiaj kliknij TUTAJ.